GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z XLV Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 28.08.2014Numer głosowania: 1
6/XLV/14 - zatwierdzenia projektu "Nie zwalniaj tempa", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1"Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 - "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -

- głosowanie nad wprowadzeniem wyżej wymienionego projektu uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 

 

 Numer głosowania: 2
7/XLV/14 - braku ustawowych przesłanek wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Siemianowic Śląskich Pani Barbary Roguskiej -
głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad wyżej wymienionego projektu uchwały

Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Jacek Rzepczyk

 Stefan Wieczorek

 

 


   Wstrzymalo się:

 Beata Breguła

 Mikołaj Wajda

 

 


   Nie głosowało:

 Barbara Roguska

 

 

 Numer głosowania: 3
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2014 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Blacha

 Jolanta Kopiec

 

 Numer głosowania: 4
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 20 sierpnia 2014 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Rafał Piech

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Blacha

 Barbara Merta

 Barbara Roguska

 


   Nie głosowało:

 Beata Breguła

 

 

 Numer głosowania: 5
7/XLV/14 - braku ustawowych przesłanek wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Siemianowic Śląskich Pani Barbary Roguskiej -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Jacek Rzepczyk

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Blacha

 Beata Breguła

 Mikołaj Wajda

 


   Nie głosowało:

 Jacek Blida

 Barbara Roguska

 

 Numer głosowania: 6
Głosowanie nad przekazaniem skargi Pana Jerzego Mzyka do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja

 

 

 


   Nie głosowało:

 Grzegorz Jurkiewicz

 

 

 Numer głosowania: 7
6/XLV/14 - zatwierdzenia projektu "Nie zwalniaj tempa", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 - "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -
-
GŁOSOWANIE UNIEWAŻNIONE -


Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja

 

 

 


   Nie głosowało:

 Grzegorz Jurkiewicz

 Mikołaj Wajda

 

 Numer głosowania: 8
6/XLV/14 - zatwierdzenia projektu "Nie zwalniaj tempa", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 - "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -
-
GŁOSOWANIE PRÓBNE -


Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 18
Obecni: 19


   
Za:

 Mikołaj Wajda

 

 

 


   Nie głosowało:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja

 

 Numer głosowania: 9
6/XLV/14 - zatwierdzenia projektu "Nie zwalniaj tempa", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 - "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -
- Reasumpcja głosowania nad podjęciem wyżej wymienionego projektu uchwały -


Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Rzepczyk

 

 

 Numer głosowania: 10
1/XLV/14 ­ zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja

 

 


   Wstrzymalo się:

 Grzegorz Jurkiewicz

 

 

 Numer głosowania: 11
2/XLV/14 ­ przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie” -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja


   Wstrzymalo się:

 Dorota Połedniok

 

 

 


   Nie głosowało:

 Beata Breguła

 Grzegorz Jurkiewicz

 

 Numer głosowania: 12
3/XLV/14 ­ częściowej zmiany uchwały Nr 372/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Dworskiej i Al. Spacerowej w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja

 Numer głosowania: 13
4/XLV/14 ­ zmian budżetu miasta na 2014 r. -
- głosowanie nad wnioskiem formalnym Pani Marzeny Ziaja o zakończenie dyskusji nad wyżej wymienionym projektem uchwały -

Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Jacek Blida

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja

 


   Przeciw:

 Grazyna  Bartel

 Tomasz Blacha

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Barbara Merta

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 


   Wstrzymalo się:

 Jerzy Becker

 Katarzyna Gniozdorz

 Jolanta Kopiec

 Rafał Piech

 Jacek Rzepczyk

 

 

 Numer głosowania: 14
4/XLV/14 ­ zmian budżetu miasta na 2014 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 6
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja


   Przeciw:

 Tomasz Blacha

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 

 Numer głosowania: 15
5/XLV/14 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Blacha

 Dorota Połedniok

 

 


H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice