GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z XXXV Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 24.10.2013Numer głosowania: 1
11/XXXV/13 - głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o projekt
w sprawie uznania skargi Pani Danuty Hajkiewicz na Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 


   Nie głosowało:

 Marian Jadwiszczok

 

 

 Numer głosowania: 2; - /problem techniczny/,

dotyczy wycofania projektu uchwały nr 10A/XXXV/13 ­ upoważnienia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich do ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich oraz przejęcia jego zobowiązań w związku z przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja

 


   Przeciw:

 Anna Zasada-Chorab

 

 

 


   Nie głosowało:

 Marian Jadwiszczok

 

 

 Numer głosowania: 3: - /głosowanie próbne/
10A/XXXV/13 ­ upoważnienia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich do ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich oraz przejęcia jego zobowiązań w związku z przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 20
Obecni: 21


   
Za:

 Marian Jadwiszczok

 

 

 


   Nie głosowało:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena ZiajaNumer głosowania: 4, /Reasumpcja głosowania – problem techniczny/,
10A/XXXV/13 ­ upoważnienia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich do ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich oraz przejęcia jego zobowiązań w związku z przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja

 


   Przeciw:

 Anna Zasada-Chorab

 

 

 


   Nie głosowało:

 Marian Jadwiszczok

 

 

 

Głosowanie nieważne ze względu na awarię sprzętu; reasumpcja głosowania odbyła się ręcznie - wyniki w protokole.Numer głosowania: 5
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 26 września 2013 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Blacha

 Jacek Rzepczyk

 

 Numer głosowania: 6
11/XXXV/13 - uznania skargi Pani Danuty Hajkiewicz na Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną.
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja


   Nie głosowało:

 Mikołaj Wajda

 

 

 Numer głosowania: 7,

Informacja na temat zmiany przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania powiatowych urzędów pracy.

/Wniosek dot. przejścia do pkt. 8 a następnie prezentacja nt:Zmiany przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania powiatowych urzędów pracy”/
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Katarzyna Gniozdorz

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Anna Zasada-Chorab

 


   Przeciw:

 Tomasz Blacha

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Rafał Piech

 Stefan Wieczorek

 


   Wstrzymalo się:

 Jerzy Becker

 Klaudiusz Michna

 Marzena Ziaja

 Numer głosowania: 8
1/XXXV/13 ­ wysokości opłat obowiązujących w 2014 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

 Numer głosowania: 9
2B/XXXV/13 ­ zmian budżetu miasta na 2013 rok. -
/wraz z autopoprawką/,
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

 Numer głosowania: 10
3B/XXXV/13 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024, -
/wraz z autopoprawką/,
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja


   Nie głosowało:

 Zbigniew Krupski

 

 

 Numer głosowania: 11 – /Wniosek Formalny Radnej Pani Jolanty Kopiec o zakończenie dyskusji oraz o przerwę techniczną,/
9/XXXV/13 ­ wyrażenia zgody na wniesienie wkładów pieniężnych i niepieniężnych do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja


   Przeciw:

 Beata Breguła

 Dorota Połedniok

 Anna Zasada-Chorab

 


   Wstrzymalo się:

 Jacek Rzepczyk

 

 

 


   Nie głosowało:

 Grazyna  Bartel

 

 

 Numer głosowania: 12 - /Reasumpcja głosowania, problem techniczny/,
9/XXXV/13 ­ wyrażenia zgody na wniesienie wkładów pieniężnych i niepieniężnych do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja

 

 

 


   Przeciw:

 Beata Breguła

 Dorota Połedniok

 Anna Zasada-Chorab

 


   Wstrzymalo się:

 Jacek Rzepczyk

 

 

 Numer głosowania: 13
9/XXXV/13 ­ wyrażenia zgody na wniesienie wkładów pieniężnych i niepieniężnych do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 


   Wstrzymalo się:

 Beata Breguła

 Barbara Merta

 

 Numer głosowania: 14
4/XXXV/13 ­ przyjęcia „Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na okres od 01.01.2014r do 30.06.2015r”.
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

 Numer głosowania: 15
5/XXXV/13 ­ przystąpienia do kontynuacji projektu systemowego p.n. „UWIERZ W SIEBIE”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

 Numer głosowania: 16
6/XXXV/13 ­ zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

 Numer głosowania: 17- /problem techniczny/,
7/XXXV/13 - upoważnienia Radcy Prawnego Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Pana Zbigniewa Niemca, udzielając pełnomocnictwa do sporządzenia odpowiedzi na Skargę Administracyjną Prokuratora na uchwałę Nr 368/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 9 maja 2013 roku, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz do reprezentowania Rady Miasta Siemianowic Śląskich przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w przedmiotowej sprawie. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja


   Nie głosowało:

 Jacek Rzepczyk

 

 

 Numer głosowania: 18, /Reasumpcja głosowania/,
7/XXXV/13 - upoważnienia Radcy Prawnego Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Pana Zbigniewa Niemca, udzielając pełnomocnictwa do sporządzenia odpowiedzi na Skargę Administracyjną Prokuratora na uchwałę Nr 368/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 9 maja 2013 roku, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz do reprezentowania Rady Miasta Siemianowic Śląskich przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w przedmiotowej sprawie.
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

 Numer głosowania: 19
8/XXXV/13 - upoważnienia Radcy Prawnego Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Pana Zbigniewa Niemca, udzielając pełnomocnictwa do sporządzenia odpowiedzi na Skargę Administracyjną Prokuratora na uchwałę Nr 370/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 9 maja 2013 roku, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz do reprezentowania Rady Miasta Siemianowic Śląskich przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w przedmiotowej sprawie. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

 


H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice