GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z XXXIV Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 26.09.2013Numer głosowania: 1
Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały nr 5/XXXIV/13 ­ uznania skarg Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich na działalność Dyrektora Szkoły, za bezzasadne. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Barbara Roguska

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 Numer głosowania: 2
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 25 czerwca 2013 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Klaudiusz Michna

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Blacha

 Beata Breguła

 Rafał Piech

 


   Nie głosowało:

 Barbara Merta

 Barbara Roguska

 

 Numer głosowania: 3
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2013 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Blacha

 

 

 


   Nie głosowało:

 Barbara Merta

 Barbara Roguska

 

 Numer głosowania: 4
5/XXXIV/13 ­ uznania skarg Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich na działalność Dyrektora Szkoły, za bezzasadne. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Blacha

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara RoguskaNumer głosowania: 5
Skarga Pani Danuty Hajkiewicz na działanie Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie zapewnienia skarżącej lokalu socjalnego - skierowanie skargi celem rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 Numer głosowania: 6
1/XXXIV/13 ­ nadania imienia Antoniego Halora Gimnazjum Nr 7 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół nr 4 z siedzibą przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10 w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 Numer głosowania: 7
2/XXXIV/13 ­ wprowadzenia na terenie Miasta Siemianowice Śląskie programu „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 Numer głosowania: 8
3/XXXIV/13 ­ wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 Numer głosowania: 9
4/XXXIV/13 ­ zmian budżetu miasta na 2013 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 


H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice