GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z XXXIII Sesji Rady Miasta, odbytej dnia 29.08.2013Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały nr 8/XXXIII/13 w sprawie przekazania Województwu Śląskiemu środków finansowych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydania okolicznościowego albumu o działalności Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – zgodnie w wnioskami Komisji
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 16


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena ZiajaNumer głosowania: 2
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2013 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

 Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały nr 1/XXXIII/13 w sprawie: obsadzenia wygaśniętego mandatu radnego przez Panią Katarzynę Gniozdorz. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

 Numer głosowania: 4
2/XXXIII/13­ częściowej zmiany uchwały nr 5/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji stałych Rady Miasta. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 Numer głosowania: 5 -NIEWAŻNE
3/XXXIII/13­ wyrażenia zgody na prowadzenie działalności Miasta Siemianowice Śląskie w zakresie telekomunikacji. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Blida

 

 

 Numer głosowania: 6 – - PRÓBA TECZNICZNA
3/XXXIII/13­ wyrażenia zgody na prowadzenie działalności Miasta Siemianowice Śląskie w zakresie telekomunikacji. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 0
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 18
Obecni: 18


   
Nie głosowało:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 Numer głosowania: 7 – PRÓBA TECHNICZNA
3/XXXIII/13­ wyrażenia zgody na prowadzenie działalności Miasta Siemianowice Śląskie w zakresie telekomunikacji. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 17
Obecni: 18


   
Za:

 Jacek Blida

 

 

 


   Nie głosowało:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

 Numer głosowania: 8 – REASUMPCJA GŁOSOWANIA NAD NIŻEJ WYMIENIONYM PROJEKTEM UCHWAŁY
3/XXXIII/13­ wyrażenia zgody na prowadzenie działalności Miasta Siemianowice Śląskie w zakresie telekomunikacji. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 Numer głosowania: 9 – WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ
4/XXXIII/13­ nadania nazwy parkowi w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 Numer głosowania: 10
5/XXXIII/13­ ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 Numer głosowania: 11
6/XXXIII/13- zmian budżetu miasta na 2013 rok. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Zbigniew Krupski

 

 

 Numer głosowania: 12
7/XXXIII/13- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2014. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 Numer głosowania: 13
9a/XXXIII/13- wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej z SPZOZ Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich, w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat nieruchomości oraz nieruchomości zabudowanych położonych w Siemianowicach Śląskich obręb 55 przy ul. 1 Maja 9, ul. Jana Pawła II 1b. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Dorota Połedniok

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja

 

 


   Wstrzymalo się:

 Beata Breguła

 Rafał Piech

 Karol Termin

 Anna Zasada-ChorabNumer głosowania: 14
11/XXXIII/13-częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 308/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 Numer głosowania: 15
10/XXXIII/13-emisji obligacji komunalnych w roku 2013. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Katarzyna Gniozdorz

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Dorota Połedniok

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja

 

 


   Przeciw:

 Beata Breguła

 Rafał Piech

 Karol Termin

 Anna Zasada-Chorab


H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice