GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z XXVIII Sesja Rady Miasta-cz. II z 21.03., odbytego dnia 26.03.2013Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Nr 9/XXVIII/13 w sprawie: częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 346/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Klaudiusz Michna

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 


   Przeciw:

 Tomasz Blacha

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Barbara Roguska

 Karol Termin

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Zbigniew Krupski

 

 

 


   Nie głosowało:

 Stanisław Sontag

 

 

 Numer głosowania: 2
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Nr 10/XXVIII/13 w sprawie: częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 285/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie zmienionej uchwałą Rady Miasta nr 345/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 285/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Klaudiusz Michna

 Jacek Rzepczyk

 Stanisław Sontag

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 


   Przeciw:

 Tomasz Blacha

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Barbara Roguska


   Wstrzymalo się:

 Zbigniew Krupski

 Karol Termin

 

 Numer głosowania: 3
4/XXVIII/13 ­ wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3363/205 obręb 32 położona w rejonie ulicy Orzeszkowej i Placu 11 Listopada, na nieruchomości osób fizycznych, oznaczone geodezyjnie jako działki nr 2779/163, 2777/208, 2776/208, 2773/163, 2774/209 obręb 53/użytkowanie wieczyste/ oraz 3829/208, 3831/208, 527/208, 3832/208, 3834/209 obręb 53 /prawo własności/ położone w rejonie ulic Świerczewskiego i Śniadeckiego. - - W Y C O F A N A -
głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad ww. projektu uchwały

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Stanisław Sontag

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja


   Wstrzymalo się:

 Zbigniew Krupski

 

 

 Numer głosowania: 4
Skargi wpływające do Rady Miasta. - głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: wstrzymania rozpatrzenia skarg Państwa Marianny i Henryka Obrębskich na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Stanisław Sontag

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Blacha

 Karol Termin

 

 Numer głosowania: 5
8/XXVIII/13 - wstrzymania rozpatrzenia skarg Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich na działalność Dyrektora Szkoły. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Stanisław Sontag

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Blacha

 Karol Termin

 

 


   Nie głosowało:

 Rafał Piech

 

 

 Numer głosowania: 6
Skarga Pani Anieli Ficek i Pana Przemysława Ficek na Dyrektora Szpitala.

- głosowanie nad skierowaniem skargi Pani Anieli Ficek i Przemysława Ficek do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Stanisław Sontag

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 Numer głosowania: 7
Skarga Pana Bartosza Spławskiego na działalność Prezydenta Miasta. -

- głosowanie nad skierowaniem skargi Pana Bartosza Spławskiego do Komisji
Rewizyjnej celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Stanisław Sontag

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 Numer głosowania: 8
1/XXVIII/13 ­ rozwiązania spółki „Goniec Górnośląski” sp. z o.o. w Chorzowie -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Stanisław Sontag

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 


   Wstrzymalo się:

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Barbara Roguska

 Karol TerminNumer głosowania: 9
2/XXVIII/13 ­ określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2013 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Stanisław Sontag

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 Numer głosowania: 10
3/XXVIII/13 ­ zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Stanisław Sontag

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 Numer głosowania: 11
5/XXVIII/13 - zmian budżetu miasta na 2013 rok -

- uchwała nie została podjęta -
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Klaudiusz Michna

 Stanisław Sontag

 Stefan Wieczorek

 Marzena Ziaja

 

 

 


   Przeciw:

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Anna Zasada-Chorab

 

 

 Numer głosowania: 12
6a/XXVIII/13 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2021 -
- WYCOFANA-

głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad ww. projektu uchwały

Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Barbara Merta

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Stanisław Sontag

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 Numer głosowania: 13
10/XXVIII/13 - częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 285/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowic Śląskich zmienionej uchwałą Rady Miasta nr 345/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 285/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Stanisław Sontag

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 


   Wstrzymalo się:

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Barbara Roguska

 Karol TerminNumer głosowania: 14
9/XXVIII/13 - częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 346/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Stanisław Sontag

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 


   Wstrzymalo się:

 Barbara Merta

 Barbara Roguska

 Karol Termin

 Numer głosowania: 15
Sprawy informacyjne. - głosowanie nad kandydaturami Pani Barbary Merty i Pana Zbigniewa Krupskiego do Komisji rozpatrującej wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Tomasz Blacha

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Zbigniew Krupski

 Klaudiusz Michna

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Barbara Roguska

 Jacek Rzepczyk

 Stanisław Sontag

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja


   Wstrzymalo się:

 Barbara Merta

 

 

 


   Nie głosowało:

 Grzegorz Jurkiewicz

 

 

 


H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice