GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z XXV Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 20.12.2012Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o projekt uchwały nr 15/XXV/12 w sprawie: częściowej zmiany Uchwały Nr 304/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Siemianowice Śląskie
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

Grzegorz 

Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Karol Termin

 

 

 Numer głosowania: 2
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.
Głosowanie nieważne ze względu na
awarię sprzętu; reasumpcja głosowania odbyła się ręcznie - wyniki w protokole

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz

 Dzierwa

 Grzegorz 

Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

UWAGA!!! Ponadto ręczne głosowanie odbyło się nad zatwierdzeniem protokołu sesji Rady Miasta odbytej w dniu 22.11.2012 r. - wyniki głosowania w protokole sesji Rady Miasta

Numer głosowania: 3
1/XXV/12 - uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian

 Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew

 Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

 


   Przeciw:

 Rafał Piech

 Karol Termin

 

 


   Wstrzymalo się:

 Barbara Merta

 

 

 Numer głosowania: 4
2a/XXV/12 - uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian 

Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew

 Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

 


   Przeciw:

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Karol Termin

 Numer głosowania: 5
3/XXV/12 ­ wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokalu garażowego przy ul. Brandysa działka 32-2993/107 KA1I/00002641/9 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu przynależnego do tego garażu -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 19


   
Za:

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz

 Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz

 Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja


   Nie głosowało:

 Grażyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jolanta Kopiec

 Numer głosowania: 6
4/XXV/12 ­ wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokali garażowych nr 40, 41 przy ul. Wyzwolenia działka 33-489/6 KA1I/00006074/1 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu przynależnych do tego garażu -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz

 Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja


Numer głosowania: 7
5/XXV/12 ­ wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokali garażowych nr 6, 8, 15, 18, 25, 28, 29, 31, 42, 43, 49, 53, 82, 85, 89 przy ul. Staro Katowickiej działka 56-970/22 KA1I/00006097/8 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu przynależnych do tego garażu -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz

 Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena ZiajaNumer głosowania: 8
6/XXV/12 ­ wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokali garażowych nr 1 i 2 przy ul. Katowickiej działka 56-983/7 KA1I/00007791/0 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu przynależnych do tego garażu -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz 

Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena ZiajaNumer głosowania: 9
7/XXV/12 ­ wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokali garażowych nr 6, 26, 85, 98 przy ul Marii Dąbrowskiej działka 35-338/4 KA1I/00002570/0 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu przynależnych do tego garażu -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena ZiajaNumer głosowania: 10
8/XXV/12 ­ wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokalu garażowego nr 55 przy ul. Emilii Plater działka 35-355/4 KA1I/00007642/1 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu przynależnych do tego garażu -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz

 Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena ZiajaNumer głosowania: 11
9/XXV/12 ­ podziału Miasta Siemianowice Śląskie na stałe obwody głosowania -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz

 Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena ZiajaNumer głosowania: 12
10/XXV/12 ­ częściowej zmiany Uchwały nr 218/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz

 Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena ZiajaNumer głosowania: 13
11/XXV/12 ­ wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za rok 2012 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz

 Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena ZiajaNumer głosowania: 14
12/XXV/12 ­ częściowej zmiany uchwały nr 209/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z wykonania „Programu współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian 

Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja


   Wstrzymalo się:

 Jacek Blida

 Jolanta Kopiec

 Rafał Piech

 Karol TerminNumer głosowania: 15
13/XXV/12 ­ zmian budżetu miasta na 2012 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20

   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz 

Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena ZiajaNumer głosowania: 16
14/XXV/12 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 ­ 2020. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian 

Jadwiszczok

 Grzegorz

 Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew 

Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 


   Przeciw:

 Rafał Piech

 Karol Termin

 

 Numer głosowania: 17
15/XXV/12 - częściowej zmiany Uchwały Nr 304/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Siemianowice Śląskie -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian 

Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew

 Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jolanta Kopiec

 Rafał Piech

 Karol Termin

 Numer głosowania: 18
16/XXV/12 - częściowej zmiany Uchwały Nr 305/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan

 Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja


   Wstrzymalo się:

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Karol TerminNumer głosowania: 19
Przyjęcie terminarza Sesji Rady Miasta na 2013 r. oraz planu pracy na I półrocze 2013 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz 

Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena ZiajaNumer głosowania: 20
Przyjęcie terminarza posiedzeń i planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz

 Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena ZiajaNumer głosowania: 21
Przyjęcie terminarza posiedzeń i planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej na I półrocze 2013 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz 

Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena ZiajaNumer głosowania: 22
Przyjęcie terminarza posiedzeń i planu pracy Komisji Polityki Społecznej na I półrocze 2013 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz

 Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena ZiajaNumer głosowania: 23
GłOSOWANIE NIEWAŻNE -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian 

Jadwiszczok

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

 Numer głosowania: 24
Przyjęcie terminarza posiedzeń i planu pracy Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji na I półrocze 2013 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20

   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz

 Jurkiewicz

 Jolanta Kopiec

 Zbigniew Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Karol Termin

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena ZiajaNumer głosowania: 25
Sprawy informacyjne. - głosowanie nad zorganizowaniem szkolenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Grazyna  Bartel

 Jerzy Becker

 Jacek Blida

 Beata Breguła

 Adam  Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian

 Jadwiszczok

 Zbigniew

 Krupski

 Jerzy  Kurzawa

 Dorota Połedniok

 Jacek Rzepczyk

 Mikołaj Wajda

 Stefan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 Marzena Ziaja

    Wstrzymalo się:

 Jolanta Kopiec

 Barbara Merta

 Rafał Piech

 Karol Termin


H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice