GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z XX Sesja Rady Miasta, odbytego 21.06.2012Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad - głosowanie nad uzupełnieniem porządu obrad o projekt uchwały w sprawie: nadania pośmiertnie dyplomu - "Zasłużony dla Siemianowic Śląskich" Panu Ferdynandowi Popkowi - pierwszemu burmistrzowi Siemianowic Śląskich"-
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Klaudiusz Michna  Karol Termin    


Numer głosowania: 2
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 24.05.2012 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie: nadania pośmiertnie dyplomu "Zasłużony dla Siemianowic Śląskich" Panu Ferdynandowi Popkowi - pierwszemu burmistrzowi Siemianowic Śląskich" -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Nie głosowało:
 Zbigniew Krupski      


Numer głosowania: 4
1/XX/12 ­ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Siemianowice Śląskie za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siemianowice Śląskie za 2011 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Rafał Piech  Karol Termin    


Numer głosowania: 5
2/XX/12 ­ udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Rafał Piech  Karol Termin    


Numer głosowania: 6
3/XX/2012 ­ wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokali garażowych nr 209, 213, 215, 217, znajdujących się na nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 53-3365/293 i 53-2952/229 o łącznej pow. 1224 m2, położonej w rejonie ul. Kapicy, dla której założona jest księga wieczysta KA1I/00004397/7 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu przynależnych do tych garaży -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Nie głosowało:
 Grzegorz Jurkiewicz      


Numer głosowania: 7
4/XX/2012 ­ wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokalu garażowego nr 023, znajdującego się na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 56-919/22 o pow. 170 m2, położonej w rejonie ul. Katowickiej, dla której założona jest księga wieczysta KA1I/00005169/7 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste 1/4 części gruntu przynależnego do tego garażu -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Nie głosowało:
 Grzegorz Jurkiewicz      


Numer głosowania: 8
5/XX/2012 ­ wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokali garażowych nr 281, 288, 290, 295, 296, 310, 321, 329, 335, 337, 338, 339, 340, znajdujących się na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 53-2954/229 o pow. 3052 m2, położonej w rejonie ul. Kopalnianej, dla której założona jest księga wieczysta KA1I/00006102/7 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu przynależnych do tych garaży -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Nie głosowało:
 Grzegorz Jurkiewicz      


Numer głosowania: 9
6/XX/2012 ­ wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokali garażowych nr 347, 350,355, 356 A, 357, 372, 373, 376, 381, 385, 386, 387, 391, 402, 406, 414, 419, 422, 432, 468, 476, znajdujących się na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 53-2959/227 o pow. 3340 m2, położonej w rejonie ul. Kopalnianej, dla której założona jest księga wieczysta KA1I/00004399/1 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu przynależnych do tych garaży -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Nie głosowało:
 Grzegorz Jurkiewicz      


Numer głosowania: 10
7/XX/2012 ­ wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokali garażowych nr 220, 222, 225, 226, 231, 232, 243, 244, 245, 246, 248, 251, 260, 266, 268, 271, 444, 446, 459, 461, 465, 466, 447, znajdujących się na nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 53-3366/293 i 53-2957/227 o łącznej pow. 4314 m2, położonej w rejonie ul. Kopalnianej, dla której założona jest księga wieczysta KA1I/00004398/4 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu przynależnych do tych garaży -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Nie głosowało:
 Grzegorz Jurkiewicz  Rafał Piech    


Numer głosowania: 11
8a/XX/2012 ­ zmian budżetu miasta na 2012 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Rafał Piech      

   Nie głosowało:
 Grzegorz Jurkiewicz      


Numer głosowania: 12
9a/XX/2012 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 ­ 2020 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 13
10/XX/2012 -zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich za 2011 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Nie głosowało:
 Zbigniew Krupski      


Numer głosowania: 14
11/XX/2012 -zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich za 2011 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 15
12/XX/2012 ­ zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 16
13/XX/2012 - zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Nie głosowało:
 Jerzy  Kurzawa      


Numer głosowania: 17
14/XX/2012 - zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 18
Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na II półrocze 2012 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 19
Przyjęcie terminarzy posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta wraz z planami pracy na II półrocze 2012 r. - głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 20
Przyjęcie terminarzy posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta wraz z planami pracy na II półrocze 2012 r.- głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej na II półrocze 2012 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 21
Przyjęcie terminarzy posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta wraz z planami pracy na II półrocze 2012 r. - głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Polityki Społecznej na II półrocze 2012 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 22
Przyjęcie terminarzy posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta wraz z planami pracy na II półrocze 2012 r. - głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji na II półrocze 2012 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 23
Głosowanie nad przyjęciem materiału dot.: "Zagrożenia powodziowego na terenie miasta Siemianowice Śląskie" -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Karol Termin      

   Nie głosowało:
 Jerzy  Kurzawa