GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z XIX Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 24.05.2012Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - Uchwała - głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: nadania skwerowi przy ul. Katowickiej nazwy ­ Antoniego Halora
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Dorota Połedniok      


Numer głosowania: 2
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2012 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 3
1/XIX/12 ­ w sprawie: przyjęcia „Informacji Prezydenta Miasta na temat planowanego programu użytkowego Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa oraz prognozy finansowej obiektu i rewitalizacji Centrum Michałkowic"- Uchwała - Z AUTOPOPRAWKĄ
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski
 Klaudiusz Michna  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Karol Termin    


Numer głosowania: 4
2/XIX/12 ­ zmian budżetu miasta na 2012 rok. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Karol Termin      


Numer głosowania: 5
3/XIX/12 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 6
4/XIX/12 ­ nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo ­ Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich. - unieważnione
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Nie głosowało:
 Rafał Piech      


Numer głosowania: 7
4/XIX/12 ­ nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo ­ Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich. - reasumpcja głosowania nad ww. projektem uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 8
5/XIX/12 ­ przyjęcia zbiorczej informacji Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na temat przyjętych darowizn, dokonanych zakupów aparatury i sprzętu medycznego w roku 2011. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 9
6/XIX/12 ­ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za 2011 rok z uwzględnieniem opinii biegłego rewidenta badającego bilans. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 10
7/XIX/12 ­ pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za rok 2011 w wysokości 1.792.811,07 zł. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 11
8/XIX/12 ­ zatwierdzenia zmian Regulaminu Pracy Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Klaudiusz Michna
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Jerzy  Kurzawa      


Numer głosowania: 12
9/XIX/12 ­ nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 13
10/XIX/12 ­ przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2011 rok. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 14
11/XIX/12 ­ przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Siemianowice Śląskie. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 15
12/XIX/12 ­ uchylenia uchwały nr 200/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22.03.2012 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich. - głosowanie unieważnione głosowaniem nr 16 - błąd drukarski w projekcie uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Barbara Merta  Rafał Piech  Karol Termin  


Numer głosowania: 16
głosowanie nad unieważnieniem głosowania nr 15
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 17
12A/XIX/12 ­ uchylenia uchwały nr 200/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22.03.2012 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich. Uchwała - Z AUTOPOPRAWKĄ - zgodnie z protokołem
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 18
13/XIX/12 ­ zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Siemianowice Śląskie na okres od dnia 01.07.2012 r do 30.06.2013 r.” -
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Dorota Połedniok
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Grazyna  Bartel  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Karol Termin    

   Wstrzymalo się:
 Jolanta Kopiec  Klaudiusz Michna  Jacek Rzepczyk  


Numer głosowania: 19
14/XIX/12 - powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach. - unieważnione
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Nie głosowało:
 Mikołaj Wajda      


Numer głosowania: 20
14/XIX/12 - powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach. - reasumpcja głosowania nad ww. projektem uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 21
16/XIX/12 - w sprawie: nadania skwerowi przy ul. Katowickiej nazwy ­ Antoniego Halora -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Dorota Połedniok