GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z XVIII Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 26.04.2012Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały nr: 17/XVIII/12 w sprawie: upoważnienia Radcy Prawnego Urzedu Miasta Siemianowic Śląskich Pana Andrzeja Bazańskiego, udzielając pełnomocnictwa do sporządzenia odpowiedzi na Skargę Administracyjną Prokuratora na uchwałę Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 20 grudnia 2010 roku, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz do reprezentowania Rady Miasta Siemianowic Śląskich przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w przedmiotowej sprawie. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Przeciw:
 Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin  


Numer głosowania: 2
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 22 marca 2012 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Barbara Merta  Rafał Piech  Karol Termin  

   Wstrzymalo się:
 Barbara Roguska      


Numer głosowania: 3
1/XVIII/12 ­ w sprawie: przyjęcia „Informacji na temat organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Siemianowice Śląskie” wraz z autopoprawką dot. dopisania na stronie 3 w punkcie 1 – Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa i Stowarzyszenie „Nasz Dom” oraz na stronie 3 w punkcie 4 – Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Karol Termin      


Numer głosowania: 4
12/XVIII/12 ­ przyjęcia „Sprawozdania z wykonania: „Programu współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin  


Numer głosowania: 5
2/XVIII/12 ­ likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ul. Budryka 2 w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 6
3/XVIII/12 ­ likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych „COGITO” z siedzibą przy ul. Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 7
4/XVIII/12 ­ zatwierdzenia projektu „Szkoła ­ to się liczy!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ­ Działanie 9.3 ­ „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 8
5/XVIII/12 ­ określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2012. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 9
6/XVIII/12 ­ zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Reasumpcja głosowania - błąd techniczny. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin  

   Nie głosowało:
 Anna Zasada-Chorab      


Numer głosowania: 10
6/XVIII/12 ­ zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich wraz z autopoprawką. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Barbara Merta  Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin


Numer głosowania: 11
7/XVIII/12 ­ przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich za 2011 rok. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 12
­ Wniosek formalny Radnego Pana Grzegorza Jurkiewicza o zakończenie dyskusji nad projektem uchwały nr: 8/XVIII/2012
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Zbigniew Krupski      


Numer głosowania: 13
8/XVIII/12 ­ nadania śp. Barbarze Blida tytułu Honorowego Obywatela Miasta Siemianowice Śląskie. - wraz z autopoprawką.
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Barbara Merta  Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin

   Nie głosowało:
 Grazyna  Bartel  Jerzy  Kurzawa    


Numer głosowania: 14
9/XVIII/12 ­ nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 15
10/XVIII/12 ­ nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Jerzy  Kurzawa      


Numer głosowania: 16
11/XVIIII/12 ­ zmiany Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Barbara Roguska  Karol Termin    


Numer głosowania: 17
13/XVIII/12 ­ częściowej zmiany uchwały nr 69/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2012 będących w posiadaniu przedsiębiorstwa AQUA-SPRINT sp. z o.o. na terenie miasta Siemianowice Śląskie. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 18
14a/XVIII/12 ­ zmian budżetu miasta na 2012 rok. - wraz z autopoprawką
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Barbara Merta  Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin


Numer głosowania: 19
15/XVIII/12 - uchylenia Uchwały nr 142/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie przyjęcia zasad gratyfikacji pieniężnych za długoletnie pożycie małżeńskie oraz z okazji setnej rocznicy urodzin. - Wniosek Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich - Jacka Guzego o wycofanie ww. projektu uchwały.
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Barbara Merta  Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin


Numer głosowania: 20
16/XVIII/12 ­ częściowej zmiany Uchwały nr 518/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Siemianowic Śląskich i nadania jej Statutu. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 21
17/XVIII/12 - upoważnienia Radcy Prawnego Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Pana Andrzeja Bazańskiego, udzielając pełnomocnictwa do sporządzenia odpowiedzi na Skargę Administracyjną Prokuratora na uchwałę Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 20 grudnia 2010 roku, Nr 10/2010 zmienioną uchwałą Nr 29/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz do reprezentowania Rady Miasta Siemianowic Śląskich przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w przedmiotowej sprawie. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Barbara Merta  Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin