Głosowanie z XVII Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 22.03.2012

   

Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji - głosowanie unieważnione -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Nie głosowało:
 Adam  Cebula      


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji- reasumpcja głosowania nad uzupełnieniem składu Komisji Uchwał o kandydaturę Pana Jacka Rzepczyka -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Jacek Rzepczyk      


Numer głosowania: 3
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad - uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały Klubu Radnych SMS Niezależni Nr 14/XVII/12 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 37/2011 Rady Miasta Siemianowic śląskich z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta na prawach powiatu Siemianowice Śląskie -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Mikołaj Wajda      


Numer głosowania: 4
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2012 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 5
1/XVII/12 ­ przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Siemianowice Śląskie w roku 2011 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 6
2/XVII/12 ­ przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich za okres I-XII 2011 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Nie głosowało:
 Grzegorz Jurkiewicz      


Numer głosowania: 7
3/XVII/12 ­ zatwierdzenia projektu „Kariera bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ­ Poddziałanie 7.2.1 ­ „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 8
4/XVII/12 ­ szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 9
5/XVII/12 ­ określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użyczeniu lub użytkowaniu wieczystym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Barbara Roguska      

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Karol Termin      


Numer głosowania: 10
6/XVII/12 ­ upoważnienia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Barbara Roguska  Karol Termin    


Numer głosowania: 11
7/XVII/12 ­ przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2012-2014” -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 12
8/XVII/12 ­ przyjęcia „Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2012-2013” -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 13
9/XVII/12 ­ przyjęcia programu wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2012-2014 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 14
10/XVII/12 ­ upoważnienia Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie do opracowania wariantów dostosowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie miasta Siemianowice Śląskie, dla których podmiotem tworzącym jest Rada Miasta Siemianowice Śląskie, do przepisów ustawy o działalności leczniczej z uwzględnieniem szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Barbara Roguska      

   Wstrzymalo się:
 Barbara Merta  Rafał Piech  Karol Termin  


Numer głosowania: 15
11/XVII/12 ­ wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemianowice Śląskie w 2012 roku -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 16
12a/XVII/12 ­ zmian budżetu miasta na 2012 rok - zawiera autopoprawkę
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Barbara Roguska  Karol Termin    


Numer głosowania: 17
13/XVII/12 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Barbara Roguska      


Numer głosowania: 18
14/XVII/12 - zmiany załącznika do Uchwały Nr 37/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta na prawach powiatu Siemianowice Śląskie - głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Jerzego Beckera o dalsze procodowanie nad ww.projektem uchwały zgłoszonym przez Klub Radnych SMS Niezależni
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Jerzy Becker  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Roguska    

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel  Jacek Blida  Mikołaj Wajda  


Numer głosowania: 19
14/XVII/12 - zmiany załącznika do Uchwały Nr 37/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta na prawach powiatu Siemianowice Śląskie - głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Grzegorza Jurkiewicza o zakończenie dyskusji nad ww.projektem uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jacek Blida  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Rafał Piech  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Jerzy Becker  Karol Termin    

   Nie głosowało:
 Jolanta Kopiec  Barbara Merta    


Numer głosowania: 20
14/XVII/12 - zmiany załącznika do Uchwały Nr 37/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta na prawach powiatu Siemianowice Śląskie - głosowanie nad wnioskiem o zwrócenie ww.projektu uchwały wnioskodawcy
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja