GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z XVI Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 23.02.2012Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad - włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie dotyczących powołania " Okrągłego Stołu Mieszkaniowego" - głosowanie unieważnione
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Tomasz Blacha  Jacek Blida  Marian Jadwiszczok
 Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Barbara Roguska  Karol Termin    

   Przeciw:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Marzena Ziaja  

   Nie głosowało:
 Anna Zasada-Chorab      


Numer głosowania: 2
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad - włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie dotyczących powołania " Okrągłego Stołu Mieszkaniowego"
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Tomasz Blacha  Jacek Blida  Jolanta Kopiec
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech  Barbara Roguska
 Karol Termin      

   Przeciw:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 3
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad - wniosek formalny Radnego Zbigniewa Krupskiego o odrzucenie projektu uchwały przekazanego Radnym Rady Miasta Siemianowic Śląskich na Sesji przez klub radnych "SMS Niezależni" w sprawie : powołania komisji doraźnej Rady Miast Siemianowic Sląskich"
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   Za:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok
 Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Przeciw:
 Grazyna  Bartel  Tomasz Blacha  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin
 Stefan Wieczorek      

   Wstrzymalo się:
 Jacek Rzepczyk      

   Nie głosowało:
 Jacek Blida      


Numer głosowania: 4
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 26 stycznia 2012 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Karol Termin      

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha  Jolanta Kopiec  Barbara Merta  


Numer głosowania: 5
Głosowanie próbne - sprawdzenie systemu
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   Za:
 Adam  Cebula  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jerzy  Kurzawa
 Rafał Piech  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Grazyna  Bartel  Jacek Blida  Beata Breguła  Zbigniew Krupski
 Barbara Merta  Dorota Połedniok  Karol Termin  Mikołaj Wajda

   Wstrzymalo się:
 Jerzy Becker  Tomasz Dzierwa  Jolanta Kopiec  

   Nie głosowało:
 Tomasz Blacha      


Numer głosowania: 6
Głosowanie próbne - sprawdzenie systemu
Radni głosowali następująco:  
Za: 0
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 3


   Przeciw:
 Jacek Rzepczyk      

   Nie głosowało:
 Jerzy Becker  Jerzy  Kurzawa    


Numer głosowania: 7
Głosowanie próbne - sprawdzenie systemu
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 4


   Za:
 Jacek Rzepczyk      

   Przeciw:
 Jerzy Becker      

   Nie głosowało:
 Rafał Piech  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 8
Głosowanie próbne - sprawdzenie systemu
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 5


   Za:
 Jacek Rzepczyk      

   Przeciw:
 Jerzy Becker      

   Wstrzymalo się:
 Marzena Ziaja      

   Nie głosowało:
 Zbigniew Krupski  Rafał Piech    


Numer głosowania: 9
2/XVI/12 - częściowej zmiany uchwały nr 5/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji stałych Rady Miasta -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Karol Termin      


Numer głosowania: 10
3/XVI/12 - przyjęcia materiału pn. „Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich” -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 11
4/XVI/12 - przyjęcia „Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 ­ 2013” -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 12
5/XVI/12 - częściowej zmiany Uchwały Nr 49/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 ­ 2014 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 13
6/XVI/12 - wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokali garażowych nr 71, 78, 84, 87, 93, 98, 100, 114, 120, 126 znajdujących się na nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 53-3361/293 i 53-2951/229 o łącznej pow. 3873 m2, położonej w rejonie ul. Kapicy, dla której założona jest księga wieczysta KA1I/00006503/8 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu przynależnych do tych garaży -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 14
7/XVI/12 - wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokali garażowych nr 136, 155, 163, 164, 168, 177, 182 znajdujących się na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 53-3363/293 o pow. 1643 m2, położonej w rejonie ul. Kapicy, dla której założona jest księga wieczysta KA1I/00004396/0 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu przynależnych do tych garaży -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 15
8/XVI/12 - wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokali garażowych nr 8, 26, 27, 29, 32, 41, 42 znajdujących się na nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 53-3360/293 i 53-2950/229 o łącznej pow. 2025 m2, położonej w rejonie ul. Kapicy, dla której założona jest księga wieczysta KA1I/00004395/3 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu przynależnych do tych garaży -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 16
9/XVI/12 - przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie w 2011 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 17
10/XVI/12 - określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń taksówek i określenia przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego taksówką osobową na terenie Miasta Siemianowice Śląskie -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 18
11a/XVI/12­ zmian budżetu miasta na 2012 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Klaudiusz Michna  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Tomasz Blacha  Barbara Roguska    

   Wstrzymalo się:
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech  Karol Termin


Numer głosowania: 19
12/XVI/12 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2020 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Klaudiusz Michna  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Przeciw:
 Tomasz Blacha      

   Wstrzymalo się:
 Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin


Numer głosowania: 20
wniosek formalny Radnego Jerzego Becker o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania na wnioskiem Komisji Polityki Społecznej dotyczącym projektu uchwały nr 13/XVI/12 - częściowej zmiany uchwały nr 28/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie diet radnych Rady Miasta Siemianowic Śląskich oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 2
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Adam  Cebula  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Klaudiusz Michna  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Rafał Piech  Dorota Połedniok    

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Dzierwa  Barbara Roguska    

   Nie głosowało:
 Beata Breguła  Barbara Merta    


Numer głosowania: 21
wniosek komisji Polityki Społecznej dotyczący brzmienia § 6 projeku uchwały nr 13/XVI/12 - częściowej zmiany uchwały nr 28/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie diet radnych Rady Miasta Siemianowic Śląskich oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Klaudiusz Michna
 Rafał Piech  Karol Termin  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Grzegorz Jurkiewicz  Dorota Połedniok
 Mikołaj Wajda      

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Dzierwa  Zbigniew Krupski  Jacek Rzepczyk  Stefan Wieczorek

   Nie głosowało:
 Barbara Roguska      


Numer głosowania: 22
13/XVI/12 - częściowej zmiany uchwały nr 28/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie diet radnych Rady Miasta Siemianowic Śląskich oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych wraz z wnioskiem Komisji Polityki Społecznej. - głosowanie unieważnione-
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Karol Termin  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Grzegorz Jurkiewicz  Dorota Połedniok
 Mikołaj Wajda      

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Dzierwa  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Stefan Wieczorek

   Nie głosowało:
 Anna Zasada-Chorab      


Numer głosowania: 23
13/XVI/12 - częściowej zmiany uchwały nr 28/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie diet radnych Rady Miasta Siemianowic Śląskich oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych wraz z wnioskiem Komisji Polityki Społecznej.
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Karol Termin  Marzena Ziaja  

   Przeciw:
 Adam  Cebula  Grzegorz Jurkiewicz  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab    

   Wstrzymalo się:
 Beata Breguła  Tomasz Dzierwa  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Stefan Wieczorek      


Numer głosowania: 24
14/XVI/12 - utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 z siedzibą przy ulicy Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Klaudiusz Michna  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja