GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z XI Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 22.09.2011Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad - włączenie do porządku odbad Sesji projektu uchwały nr 9/XI/11 w sprawie uznania skargi Pana Janusza Ławeckiego na działalność Prezydenta MiastaSiemianowic Śląskich, za bezzasadną -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 2
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad - włączenie do porządku odbad Sesji projektu uchwały nr 10/XI/11 w sprawie uznania skargi Pani Marleny Harasym na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną ) . -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 3
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 25.08.2011 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 4
9/XI/11 - uznania skargi Pana Janusza Ławeckiego na działalność Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 6
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Tomasz Blacha      

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel  Jolanta Kopiec  Barbara Merta  Rafał Piech
 Barbara Roguska  Karol Termin    


Numer głosowania: 5
10/XI/11 - uznania skargi Pani Marleny Harasym na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha      


Numer głosowania: 6
przekazanie skargi Pani Genowefy Musiał do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Za: 17
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Przeciw:
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Mikołaj Wajda  

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Dzierwa      


Numer głosowania: 7
przekazanie skargi Państwa Obrębskich do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 8
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 r.- uchwała nr 1/XI/11­informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2011 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury - głosowanie unieważnione
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha  Karol Termin    


Numer głosowania: 9
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 r.- uchwała nr 1/XI/11­informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2011 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury - wraz z autopoprawką
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha  Karol Termin    


Numer głosowania: 10
2/XI/11­ wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 56-1155/38 o powierzchni 1405m2, dla której założona jest księga wieczysta KA1I/00005438/4. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha      

   Nie głosowało:
 Karol Termin      


Numer głosowania: 11
3/XI/11­wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokali garażowych o numerach 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16, znajdujących się na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 21-2794/293 o pow. 744m2, położonej w rejonie Alei Młodych, dla której założona jest księga wieczysta KA1I/00001809/8 z jednoczesną sprzedażą po 1/16 części gruntu, przynależnego do każdego z garaży. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 12
4/XI/11­wyrażenia zgody na bezprzetragową sprzedaż lokalu garażowego o numerze 21, znajdującego się na nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 21-2727/313 i 21-2729/314 o łącznej pow. 1329m2, położonej w rejonie ul. Leśnej 5, dla której założona jest księga wieczysta KW7692 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste 33/1000 części gruntu przynależnego do tego garażu. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 13
5/XI/11- wyrażenia zgody na bezprzetragową sprzedaż lokali garażowych nr 3, 20, 36, 44, 52, 60, 65, 67, 98, 112, 123, 125, 126, znajdujących się na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 33-508/6 o pow. 7441m2, położona w rejonie ul. Wyzwolenia, dla której założona jest księga wieczysta KA1I/00006071/0 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu przynależnych do tych garaży. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 14
6/XI/11- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonej numerem geodezyjnym 32-3300/95 o powierzchni 27 348m2, dla której założona jest księga wieczysta KA1I/00002608/6. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel  Jerzy  Kurzawa  Barbara Roguska  Karol Termin


Numer głosowania: 15
7/XI/11 ­ zmian budżetu miasta na 2011r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 16
8/XI/11 - częściowej zmiany uchwały nr 14/2010 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Siemianowice Śląskie na 2011 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja