GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z X Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 25.08.2011Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - włączenie do porządku obrad uchwały w sprawie: nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich”Panu Witoldowi Ziaja -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 2
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 16.06.2011 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Marzena Ziaja    

   Nie głosowało:
 Barbara Merta  Barbara Roguska    


Numer głosowania: 3
Skargi wpływające do Rady Miasta. -skierowanie skargi Pana Janusz Laweckiego na bezczynność Prezydenta Miasta do Komisji Rewizyjnej
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Jolanta Kopiec
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Stefan Wieczorek  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Mikołaj Wajda  


Numer głosowania: 4
Skargi wpływające do Rady Miasta. -skierowanie skargi rodziców na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 do Komisji Rewizyjnej
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Jolanta Kopiec
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz    

   Wstrzymalo się:
 Stefan Wieczorek      


Numer głosowania: 5
1/X/11 ­ wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. - z autopoprawką
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 6
2/X/11 ­ częściowej zmiany Uchwały Nr 328/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 7
3/X/11 ­ zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie . -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 8
4/X/11 ­ likwidacji Poradni Leczenia Nerwic Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich ul. Szkolna 2. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 9
5/X/11 ­ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha      


Numer głosowania: 10
6/X/11 ­ ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Siemianowice Śląskie. - wniosek formalny Pana Grzegorz Jurkiewicza o zaprzestanie dyskusji i przejście do głosowania na ww.uchwałą
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 8
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel  Tomasz Blacha  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk  Karol Termin


Numer głosowania: 11
6/X/11 ­ ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Siemianowice Śląskie. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 4
Obecni: 21


   Za:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Jolanta Kopiec      

   Wstrzymalo się:
 Grazyna  Bartel  Jacek Blida  Barbara Roguska  Karol Termin

   Nie głosowało:
 Tomasz Blacha  Barbara Merta  Dorota Połedniok  Danuta Sobczyk


Numer głosowania: 12
7/X/11 ­ nadania drodze wewnętrznej nazwy ­ Rumiankowa. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 13
8/X/11 ­ warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 14
9/X/11 ­ zmian budżetu miasta na 2011 rok. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Barbara Roguska      


Numer głosowania: 15
10/X/11 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Barbara Roguska      


Numer głosowania: 16
11/X/11 ­ utworzenia odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Marzena Ziaja

   Nie głosowało:
 Barbara Roguska      


Numer głosowania: 17
12/X/11 ­ powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 18
13/X/11 - w sprawie: nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich”Panu Witoldowi Ziaja. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Marzena Ziaja