GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z IX Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 16.06.2011Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o projekt uchwały Nr 19/IX/11 w sprawie: nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 2
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o projekt uchwały Nr 20/IX/11 w sprawie: cześciowej zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 615/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich: nr 738/2006 z dnia 27.07.2006 r., nr 22/2007 z dnia 25.01.2007 r., nr 92/2007 z dnia 31.05.2007 r. nr 344/2008 z dnia 30.10.2008 r., nr 391/2008 z dnia 29.12.2008 r., nr 624/2010 z dnia 25.03.2010., nr 662/2010 z dnia 20.05.2010 r., nr 9/2010 z dnia 20.12.2010., nr 26/2011 z dnia 10.02.2011 r.,nr 58/2011 z dnia 28.04.2011 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 3
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o projekt uchwały Nr 21/IX/11 w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 4
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 26.05.2011 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 5
1/IX/11 ­ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Siemianowic Śląskich za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siemianowic Śląskich za 2010 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Tomasz Blacha  Rafał Piech  Karol Termin  


Numer głosowania: 6
2/IX/11 ­ udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Tomasz Blacha  Rafał Piech  Karol Termin  


Numer głosowania: 7
20/IX/11 - częściowej zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 615/2005 z dnia 27 października 2005 r., w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich: nr 738/2006 z dnia 27.07.2006 r., nr 22/2007 z dnia 25.01.2007 r., nr 92/2007 z dnia 31.05.2007 r., nr 344/2008 z dnia 30.10.2008 r., nr 391/2008 z dnia 29.12.2008 r., nr 624/2010 z dnia 25.03.2010 r., nr 662/2010 r., nr 9/2010 z dnia 20.12.2010 r.,nr 26/2011 z dnia 10.02.2011r., nr 58/2011 z dnia 28.04.2011 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 8
21/IX/2011 - zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 9
3/IX/11 - częściowej zmiany Uchwały nr 173/99 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego ­ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich w jednostkę budżetową. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 10
4/IX/11 - częściowej zmiany Uchwały nr 172/99 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego ­ Pływalnia Miejska w Siemianowicach Śląskich w jednostkę budżetową. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 11
5/IX/11 - utworzenia punktów przedszkolnych na terenie Miasta Siemianowice Śląskie -z autopoprawką - zgodnie z protokołem
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Nie głosowało:
 Karol Termin      


Numer głosowania: 12
6/IX/11 - ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Siemianowice Śląskie publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego -z autopoprawką - zgodnie z protokołem
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Nie głosowało:
 Karol Termin      


Numer głosowania: 13
7/IX/11 - określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Nie głosowało:
 Karol Termin      


Numer głosowania: 14
8/IX/11 - przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 15
9/IX/11 - zmiany uchwały Nr 41/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2011 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Nie głosowało:
 Jacek Rzepczyk      


Numer głosowania: 16
10/IX/11 - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich za rok 2010 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 17
11/IX/11 - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich za rok 2010 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 18
12/IX/11 - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich za rok 2010 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 19
13/IX/11 - trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 20
14/IX/11 - zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Nie głosowało:
 Jacek Rzepczyk      


Numer głosowania: 21
15/IX/11 ­ powołania przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta -z autopoprawką - zgodnie z protokołem
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 22
16/IX/11 ­ utworzenia programu wsparcia edukacji uzdolnionej młodzieży uczącej się w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 23
17/IX/11 - zasad stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Nie głosowało:
 Grzegorz Jurkiewicz      


Numer głosowania: 24
18/IX/11 - zmian budżetu miasta na 2011 rok - głosowanie unieważnione
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Przeciw:
 Tomasz Blacha  Karol Termin    

   Nie głosowało:
 Jacek Rzepczyk      


Numer głosowania: 25
18/IX/11 - zmian budżetu miasta na 2011 rok -reasumbcja głosowania nad ww. uchwałą
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Tomasz Blacha  Karol Termin    


Numer głosowania: 26
19/IX/11 - nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 27
Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na II półrocze 2011. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 28
Przyjęcie terminarzy posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta wraz z planami pracy na II półrocze 2011 r. - przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 29
Przyjęcie terminarzy posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta wraz z planami pracy na II półrocze 2011 r. - przyjęcie Planu Pracy Komisji Finansowo-Budżetowej na II półrocze 2011 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 30
Przyjęcie terminarzy posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta wraz z planami pracy na II półrocze 2011 r. - przyjęcie Planu Pracy Komisji Polityki Społecznej na II półrocze 2011 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 31
Przyjęcie terminarzy posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta wraz z planami pracy na II półrocze 2011 r. - przyjęcie Planu Pracy Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji na II półrocze 2011 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Grazyna  Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja