GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z VII Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 28.04.2011Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie unieważnione
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Grażyna Bartel  Tomasz Blacha  Danuta Sobczyk  Karol Termin


Numer głosowania: 2
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - GłOSOWANIE NAD WNIOSKIEM O WYCOFANIE Z PORZĄDKU OBRAD PROJEKTU UCHWAŁY NR 7/VII/11 W SPRAWIE ZASAD BONIFIKAT PRZY SPRZEDAżY LOKALI MIESZKALNYCH W ZASOBACH KOMUNALNYCH + 1 GŁos za - PAN JACEK RZEPCZYK (ze względów technicznych głosował bez użycia systemu)
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Grażyna Bartel  Tomasz Blacha  Barbara Merta  Danuta Sobczyk
 Karol Termin      


Numer głosowania: 3
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 24 marca 2011 r. -plus jeden głos za - Pan Jacek Rzepczyk (ze względów technicznych głosował bez użycia systemu
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Jolanta Kopiec      


Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały Nr 11/VII/11 w sprawie: przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Siemianowic Śląskich w roku 2010 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 5
Skargi wpływające do Rady Miasta: - głosowanie nad przekazaniem skargi Pani B.Laseckiej do Komisji Rewziyjnej celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Mikołaj Wajda  

   Wstrzymalo się:
 Stefan Wieczorek      

   Nie głosowało:
 Karol Termin      


Numer głosowania: 6
1a/VII/11 ­ zmian budżetu miasta na 2011 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Nie głosowało:
 Karol Termin      


Numer głosowania: 7
14/VII/11 - zmiany uchwały nr 22/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha  Barbara Merta  Rafał Piech  

   Nie głosowało:
 Karol Termin      


Numer głosowania: 8
2/VII/11 - przejęcia na własność gminy pojazdu porzuconego z zamiarem wyzbycia się. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Nie głosowało:
 Karol Termin      


Numer głosowania: 9
3/VII/11 ­ upoważnienia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich do zawarcia porozumień dotyczących skierowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy Ad Vitam Dignam w Katowicach przy ul. Oswobodzenia 92 i do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chorzowie przy ul. Karpackiej 20. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Nie głosowało:
 Karol Termin      


Numer głosowania: 10
4/VII/11 ­ częściowej zmiany Uchwały Nr 328/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Barbara Merta      

   Nie głosowało:
 Karol Termin      


Numer głosowania: 11
5a/VII/11 ­ częściowej zmiany Uchwały Nr 219/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie: przekształcenia jednostki budżetowej ­ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich w samorządową instytucję kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Nie głosowało:
 Karol Termin      


Numer głosowania: 12
6a/VII/11 ­ częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 615/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich: nr 738/2006 z dnia 27.07.2006 r.,nr 22/2007 z dnia 25.01.2007 r., nr 92/2007 z dnia 31.05.2007 r., nr 344/2008 z dnia 30.10.2008 r., nr 391/2008 z dnia 29.12.2008 r., nr 624/2010 z dnia 25.03.2010 r.,nr 662/2010 z dnia 20.05.2010 r., nr 9/2010 z dnia 20.12.2010 r., nr 26/2011 z dnia 10.02.2011 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 13
10/VII/11 - nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 14
9/VII/11 ­ ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 15
8/VII/11 - ustalenia wysokości opłaty za wpis Złobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Siemianowicach Śląskich - głosowanie nad wnioskiem Komisji Polityki Społecznej o obniżenie opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Siemianowicach Śląskich do wysokości 100 zł
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jacek Blida  Jolanta Kopiec  Barbara Merta
 Rafał Piech  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Anna Zasada-Chorab

   Przeciw:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek      

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 16
8/VII/11 - ustalenia wysokości opłaty za wpis Złobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Siemianowicach Śląskich - głosowanie nad ww. projektem uchwały z autopoprawką tj.zmiana kwoty w § 1 z 650 zł na 300 zł
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 6
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Jolanta Kopiec      

   Wstrzymalo się:
 Grażyna Bartel  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Danuta Sobczyk  Karol Termin    


Numer głosowania: 17
12/VII/11 ­ nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Antoniemu Halorowi - głosowanie nad ww. projektem uchwały z autopoprawkami tj. w tytule i § 1 po słowie "nadać" dopisać "pośmiertnie"
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 18
13/VII/11 - przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Jolanta Kopiec
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Przeciw:
 Tomasz Blacha  Grzegorz Jurkiewicz    

   Wstrzymalo się:
 Zbigniew Krupski  Karol Termin    


Numer głosowania: 19
Sprawy informacyjne. - głosowanie nad wydelegowaniem Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku tj. Pani Barbary Merty, Pani Danuty Sobczyk, Pana Mikołaja Wajdy
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Nie głosowało:
 Danuta Sobczyk