GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z VI Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 24.03.2011Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6 projektu uchwały nr 13/VI/11 w sprawie uznania skargi Pani Genowefy Musiał na dyrektora MOPS, za bezzasadną
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 2
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie nad wnioskiem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie. Z uwagi na brak bezwzględnej większości głosów projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 12
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Tomasz Blacha  Jacek Blida  Jolanta Kopiec
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech  Danuta Sobczyk
 Karol Termin      

   Wstrzymalo się:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 3
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 24 lutego 2011 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 4
13/VI/11 - uznania skargi Pani Genowefy Musiał na dyrektora MOPS, za bezzasadną, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Jolanta Kopiec  Rafał Piech  Karol Termin  


Numer głosowania: 5
1/VI/11 ­ przyjęcia informacji nt. perspektyw rozwoju sektora gospodarczego w mieście Siemianowice Śląskie. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Danuta Sobczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Tomasz Blacha  Rafał Piech  Karol Termin  

   Wstrzymalo się:
 Jerzy  Kurzawa      

   Nie głosowało:
 Jacek Rzepczyk      


Numer głosowania: 6
2/VI/11 ­ przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich za okres I-XII 2010. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Tomasz Blacha  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Jerzy Becker      


Numer głosowania: 7
3/VI/11 ­ określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2011. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 8
4/VI/11 ­ częściowej zmiany Uchwały nr 621/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 października 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz przyjęcia regulaminu targowisk miejskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Tomasz Blacha  Barbara Merta  Rafał Piech  Karol Termin

   Wstrzymalo się:
 Grażyna Bartel  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  


Numer głosowania: 9
5/VI/11 ­ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy Przełajka w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Rafał Piech
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta    


Numer głosowania: 10
6/VI/11 ­ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Watoły w Siemianowicach Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Rafał Piech
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha  Jerzy  Kurzawa    


Numer głosowania: 11
7/VI/11 ­ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kruczej wraz z terenami pola golfowego w Siemianowicach Śląskich. - wraz z autopoprawką
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha  Barbara Merta  Rafał Piech  Karol Termin


Numer głosowania: 12
8/VI/11 ­ zmian budżetu miasta na 2011 rok. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha  Barbara Merta  Rafał Piech  Karol Termin


Numer głosowania: 13
9/VI/11 ­ wsparcia kandydatury Miasta Katowice w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 14
10/VI/11 ­ ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Pana mgr Jacka Guzego. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 15
11/VI/11 - przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2014. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 16
12/VI/11 - trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 17
Sprawy informacyjne: - głosowanie dotyczy desygnowania 2-ch przedstawicieli Rady Miasta - Pani Barbary Merty i Pana Stefana Wieczorka - do komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w 2011 r. z PFRON
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja