GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z V Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 24.02.2011Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie unieważnione
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grażyna Bartel  Tomasz Blacha  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Jerzy Becker      

   Wstrzymalo się:
 Barbara Merta      


Numer głosowania: 2
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - resumpcja głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 6 projektu uchwały Nr 8/V/11 w sprawie uznania skargi Pani Renaty Langer na Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, za bezzasadną
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja


Numer głosowania: 3
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie nad wnioskiem dalej idącym Pana Jerzego Beckera w sprawie odrzucenia wniosku Pana Jerzego Kurzawy dot. wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta na prawach powiatu Siemianowice Śląskie
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Przeciw:
 Tomasz Blacha  Jerzy  Kurzawa    

   Wstrzymalo się:
 Grażyna Bartel  Rafał Piech    


Numer głosowania: 4
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 10 lutego 2011 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 5
8/V/11 uznania skargi Pani Renaty Langer na Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, za bezzasadną - głosowanie unieważnione
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Jerzy  Kurzawa      

   Nie głosowało:
 Rafał Piech      


Numer głosowania: 6
8/V/11 uznania skargi Pani Renaty Langer na Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, za bezzasadną - reasumpcja głosowania nad podjęciem projektu uchwały Nr 8/V/11 w sprawie uznania skargi Pani Renaty Langer na Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, za bezzasadną
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Jerzy  Kurzawa      


Numer głosowania: 7
Skargi wpływające do Rady Miasta: - głosowanie nad skierowaniem skargi Pani Genowefy Musiał na postępowanie Prezydenta Miasta do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Mikołaj Wajda  


Numer głosowania: 8
Skargi wpływające do Rady Miasta: - głosowanie nad skierowaniem skargi Pani Genowefy Musiał na postępowanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Przeciw:
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Mikołaj Wajda  

   Wstrzymalo się:
 Rafał Piech      


Numer głosowania: 9
1/V/11 ­ przyjęcia informacji nt. „Instytucjonalne formy pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych”. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 10
2/V/11 ­ przyjęcia „ Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na rok 2011”. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 11
3/V/11 ­ przyjęcia „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Siemianowice Śląskie na lata 2011-2013”. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 12
4/V/11 ­ zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 13
5/V/11 ­ przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie w 2010 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Mikołaj Wajda      


Numer głosowania: 14
6/V/11 ­ przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków dla Siemianowic Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      


Numer głosowania: 15
7/V/11 ­ uchwalenia Statutu Miasta Siemianowice Śląskie. - głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Miasta Pana Adama Cebuli o wznowienie po przerwie obrad bez nieobecnych członków Prawa i Sprawiedliwości
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Przeciw:
 Barbara Merta  Rafał Piech    

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha  Zbigniew Krupski  Stefan Wieczorek  

   Nie głosowało:
 Jerzy  Kurzawa  Danuta Sobczyk    


Numer głosowania: 16
7/V/11 ­ uchwalenia Statutu Miasta Siemianowice Śląskie. - głosowanie unieważnione
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Tomasz Blacha  Jerzy  Kurzawa    

   Wstrzymalo się:
 Grażyna Bartel  Rafał Piech    

   Nie głosowało:
 Barbara Merta      


Numer głosowania: 17
7/V/11 ­ uchwalenia Statutu Miasta Siemianowice Śląskie. - Reasumpcja głosowania nad wnioskiem Pana Grzegorza Jurkiewicza o zakończenie dyskusji i podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta na prawach powiatu Siemianowice Śląskie wraz z autopoprawkami
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Przeciw:
 Tomasz Blacha  Jerzy  Kurzawa    

   Wstrzymalo się:
 Barbara Merta  Rafał Piech    


Numer głosowania: 18
Sprawy informacyjne. - głosowanie nad desygnowaniem Pana Jerzego Dingesa do Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja