GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z IV Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 10.02.2011Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.(głosowanie nad włączeniem do porzadku obrad projektu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola, dla krtórych organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie.)
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Tomasz Blacha  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin  

   Przeciw:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Dorota Połedniok      


Numer głosowania: 2
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2010 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 3
10/IV/11 - częściowej zmiany uchwały nr 8/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2010 r w sprawie: przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz za osiągnięcia w dziłalności sportowej.
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 4
3/IV/11 ­ uznania skargi złożonej przez Pana Józefa Orskiego na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną.(Uchwała wraz z autopoprawką).
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 5
4/IV/11 ­ uznania skargi Pani Genowefy Musiał na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za zasadną.(nieważne).
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Tomasz Blacha  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Dorota Połedniok
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Rafał Piech  Karol Termin


Numer głosowania: 6
4/IV/11 ­ uznania skargi Pani Genowefy Musiał na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za zasadną.(Reasumpcja głosowania - wraz z autopoprawką)
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Tomasz Blacha  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Przeciw:
 Jerzy Becker      

   Wstrzymalo się:
 Jacek Blida  Tomasz Dzierwa  Rafał Piech  Karol Termin


Numer głosowania: 7
Skargi wpływające do Rady Miasta: skierowanie skargi Pani Renaty Langner do komisji Rewizyjnej.
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 5
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Tomasz Dzierwa  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Stefan Wieczorek  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Mikołaj Wajda  

   Nie głosowało:
 Jacek Blida  Adam  Cebula  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Anna Zasada-Chorab      


Numer głosowania: 8
nr 1b/IV/11 - uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020.(Uchwała wraz z autopoprawką).
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Przeciw:
 Grażyna Bartel  Tomasz Blacha  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Barbara Roguska      

   Wstrzymalo się:
 Barbara Merta  Karol Termin    


Numer głosowania: 9
nr 2b/IV/11 - uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.(Uchwała wraz z autopoprawką).
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Przeciw:
 Grażyna Bartel  Tomasz Blacha  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Barbara Roguska      

   Wstrzymalo się:
 Barbara Merta  Karol Termin    


Numer głosowania: 10
5/IV/11 ­ zatwierdzenia częściowej zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno ­ Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich, przyjętego uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 158/2007 z dnia 29.10.2007 roku.
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Nie głosowało:
 Dorota Połedniok      


Numer głosowania: 11
6/IV/11 ­ częściowej zmiany Uchwały nr 392/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.(Uchwała wraz z autopoprawką).
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Przeciw:
 Grażyna Bartel  Tomasz Blacha  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin  


Numer głosowania: 12
7/IV/11 ­ częściowej zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 615/2005 z dnia 27 października 2005 r., w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich: nr 738/2006 z dnia 27.07.2006r., nr 22/2007 z dnia 25.01.2007 r., nr 92/2007 z dnia 31.05.2007 r., nr 344/2008 z dnia 30.10.2008 r., nr 391/2008 z dnia 29.12.2008 r., nr 624/2010 z dnia 25.03.2010., nr 662/2010 z dnia 20.05.2010 r., nr 9/2010 z dnia 20.12.2010.
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 13
8/IV/11 ­ przyjęcia „Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Siemianowice Śląskie na lata 2011 ­2014”. (nieważne).
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Nie głosowało:
 Tomasz Blacha      


Numer głosowania: 14
8/IV/11 ­ przyjęcia „Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Siemianowice Śląskie na lata 2011 ­2014”.(reasumpcja głosowania nad ww. uchwałą)
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 15
9/IV/11 ­ diet radnych Rady Miasta Siemianowic Śląskich oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 16
11/IV/11 - częściowej zmiany uchwały nr 10/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2010 r w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie. Głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnego Zbigniewa Krupskiego zgodnie z protokołem.
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Przeciw:
 Grażyna Bartel  Tomasz Blacha  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin  


Numer głosowania: 17
11/IV/11 - częściowej zmiany uchwały nr 10/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2010 r w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Grażyna Bartel  Tomasz Blacha  Barbara Merta  Rafał Piech
 Karol Termin      


Numer głosowania: 18
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2011 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha  Jolanta Kopiec    


Numer głosowania: 19
Sprawy informacyjne.(Uzupełnienie składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej - zgodnie z protokołem).
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    


Numer głosowania: 20
Sprawy informacyjne.(Uzupełnienie składu Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego zgodnie z protokołem).
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Beata Breguła  Zbigniew Krupski  Anna Zasada-Chorab