GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja Rady Miasta nr XLVII, odbytego dnia 27.04.2010Numer głosowania: 1
1/XLVII ­ wezwania Prezydenta Miasta do rozważenia i podjęcia decyzji o przystąpieniu przez Miasto Siemianowice Śląskie do procesu w charakterze interwenienta ubocznego -
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 9
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Alfreda Barnaś  Jerzy  Kurzawa  Małgorzata Liczberska  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Barbara Roguska  Stanisław Sontag  Karol  Termin

   Wstrzymalo się:
 Grażyna Bartel  Beata Breguła  Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa
 Andrzej  Gościniak  Alojzy Grzesiek  Marian Jadwiszczok  Zbigniew Krupski
 Mikołaj Wajda      


Numer głosowania: 2
2/XLVII/10 ­ wyrażenia woli przejęcia przez Miasto Siemianowice Śląskie byłych mieszkań zakładowych i wezwania Prezydenta Miasta do rozważenia podjęcia decyzji w sprawie przejęcia mieszkań zakładowych po byłych Przedsiębiorstwach Państwowych -
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 9
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Alfreda Barnaś  Jerzy  Kurzawa  Małgorzata Liczberska  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Barbara Roguska  Stanisław Sontag  Karol  Termin

   Wstrzymalo się:
 Grażyna Bartel  Beata Breguła  Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa
 Andrzej  Gościniak  Alojzy Grzesiek  Marian Jadwiszczok  Zbigniew Krupski
 Mikołaj Wajda