GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z III Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 20.12.2010Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie nad włączeniem do porządku obrad projektu uchwały Nr 10/III/10 w sprawie cześciowej zmiany uchwały nr 733/2010 Rady Miasta Siemianowic z dnia 28 pażdziernika 2010 r. w sprawie: cześciowej zmiany uchwały 125/2007 RAdy Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 września 2007 r. w sprawie: diet radnych RAdy Miasta Siemianowic Śląskich oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Barbara Roguska  Karol Termin    

   Nie głosowało:
 Stefan Wieczorek      


Numer głosowania: 2
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie nad włączeniem do porządku obrad projektu uchwały Nr 9/III/10 w sprawie: zmiany uchwały Nr 623/2010 Rady Miasta Siemianowice Śląskich z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2010
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha  Karol Termin    

   Nie głosowało:
 Stefan Wieczorek      


Numer głosowania: 3
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie nad włączeniem do porządku obrad projektu uchwały Nr 11/III/10 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Siemianowice Śląskie na 2011 rok
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 2
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha  Barbara Merta  Karol Termin  

   Nie głosowało:
 Barbara Roguska  Stefan Wieczorek    


Numer głosowania: 4
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie nad włączeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 12/III/10 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Siemianowice Śląskie do Zgromadzenia Górnosląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha  Karol Termin    

   Nie głosowało:
 Stefan Wieczorek      


Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie 1/III/10 obsadzenia wygaśniętego mandatu radnego przez Stefana Wieczorka. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Nie głosowało:
 Stefan Wieczorek      


Numer głosowania: 6
Powołanie Komisji Uchwał. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 7
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 14.12.2010 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Jacek Blida  Jolanta Kopiec  Stefan Wieczorek  


Numer głosowania: 8
2/III/10 ­ przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej - z autopoprawką
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Karol Termin      


Numer głosowania: 9
3/III/10 ­ częściowej zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 615/2005 z dnia 27 października 2005 r., w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich: nr 738/2006 z dnia 27.07.2006 r., nr 22/2007 z dnia 25.01.2007 r. z dnia 25.01.2007 r., nr 92/2007 z dnia 31.05.2007 r., nr 344/2008 z dnia 30.10.2008 r., nr 391/2008 z dnia 29.12.2008 r., nr 624/2010 z dnia 25.03.2010., nr 662/2010 z dnia 20.05.2010 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 10
4/III/10 ­ ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Przeciw:
 Tomasz Blacha  Barbara Merta  Rafał Piech  Karol Termin

   Wstrzymalo się:
 Beata Breguła  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa  


Numer głosowania: 11
5/III/10 - zmian budżetu miasta na 2010 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Tomasz Blacha  Jerzy  Kurzawa    

   Wstrzymalo się:
 Jolanta Kopiec  Barbara Roguska    

   Nie głosowało:
 Jacek Blida      


Numer głosowania: 12
6a/III/10 ­ częściowej zmiany uchwały Nr 5/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji stałych Rady Miasta. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Karol Termin      

   Nie głosowało:
 Barbara Merta  Barbara Roguska    


Numer głosowania: 13
7/III/10 ­ powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Tomasz Blacha  Jacek Blida  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin  

   Wstrzymalo się:
 Grażyna Bartel      

   Nie głosowało:
 Jolanta Kopiec      


Numer głosowania: 14
8/III/10 - ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Siemianowice Śląskie na 2011 rok. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 15
9/III/10 - zmiany uchwały Nr 623/2010 Rady Miasa Siemianowice Śląskie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2010. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Jolanta Kopiec      


Numer głosowania: 16
10/III/10 - częściowej zmiany uchwały nr 733/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: częściowej zmiany uchwały 125/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 września 2007 r. w sprawie: diet radnych Rady Miasta Siemianowic Śląskich oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Przeciw:
 Barbara Roguska      

   Nie głosowało:
 Jerzy  Kurzawa      


Numer głosowania: 17
11/III/10 - ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Pana mgr Jacka Guzego. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 18
12/III/10 - wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Siemianowice Śląskie do Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 19
Skargi wpływające do Rady Miasta. - głosowanie nad przekazaniem skargi Pana Józefa Orskiego do Komisji Rewizyjnej
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja

   Wstrzymalo się:
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  


Numer głosowania: 20
Skargi wpływające do Rady Miasta. - głosowanie nad przekazaniem skargi Pani Genowefy Musiał do Komisji Komisji Rewizyjnej
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Przeciw:
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz    

   Wstrzymalo się:
 Jacek Blida  Jolanta Kopiec  Mikołaj Wajda  


Numer głosowania: 21
Przyjęcie terminarza Sesji Rady Miasta na 2011 r. oraz planu pracy Rady Miasta na I półrocze 2011. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 22
Przyjęcie terminarzy posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta wraz z planami pracy na I półrocze 2011 r. - głosowanie nad przyjęciem terminarza wraz z planem pracy Komisji Rozowju Miasta i Inwestycji
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Jacek Blida  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab
 Marzena Ziaja      

   Wstrzymalo się:
 Tomasz Blacha  Jolanta Kopiec    


Numer głosowania: 23
Przyjęcie terminarzy posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta wraz z planami pracy na I półrocze 2011 r. - głosowanie nad przyjęciem terminarza wraz z planem pracy Komisji Finansowo-Budżetowej na I półrocze 2011 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Jolanta Kopiec      


Numer głosowania: 24
Przyjęcie terminarzy posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta wraz z planami pracy na I półrocze 2011 r. - głosowanie nad przyjęciem terminarza wraz z planem pracy Komisji Polityki Społecznej na I półrocze 2011 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Stefan Wieczorek  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 25
Sprawy informacyjne. - głosowanie nad delegowaniem członków spośród Rady Miasta do Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta
 Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk
 Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda  Stefan Wieczorek
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja