GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z I Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 01.12.2010Numer głosowania: 1
Przyjęcie porządku obrad. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Dariusz Bochenek  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski
 Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok  Barbara Roguska
 Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin  Mikołaj Wajda
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Nie głosowało:
 Jerzy  Kurzawa      


Numer głosowania: 2
Powołanie Komisji Uchwał. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Dariusz Bochenek  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 3
Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Dariusz Bochenek  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 4
Wybór Przewodniczącego Rady Miasta. - głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Dariusz Bochenek  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 5
d. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Siemianowic Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Dariusz Bochenek  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 6
a. Przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Dariusz Bochenek  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 7
d. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Siemianowic Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Dariusz Bochenek  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji stałych Rady Miasta. - głosowanie nad zamknięciem listy składania wniosków w sprawie składów osobowych Komisji
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Jacek Blida
 Dariusz Bochenek  Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Jolanta Kopiec  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Rafał Piech  Dorota Połedniok
 Barbara Roguska  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Karol Termin
 Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji stałych Rady Miasta. - głosowanie nad wnioskiem Pani Jolanty Kopiec w sprawie zmiany ilościowej w Komisji Finansowo-Budżetowej
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 15
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Tomasz Blacha  Jacek Blida  Jolanta Kopiec  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Rafał Piech  Barbara Roguska  Karol Termin

   Przeciw:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Dariusz Bochenek  Beata Breguła
 Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski  Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk
 Mikołaj Wajda  Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja  


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji stałych Rady Miasta. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Grażyna Bartel  Jerzy Becker  Tomasz Blacha  Dariusz Bochenek
 Beata Breguła  Adam  Cebula  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Rafał Piech
 Dorota Połedniok  Jacek Rzepczyk  Danuta Sobczyk  Mikołaj Wajda
 Anna Zasada-Chorab  Marzena Ziaja    

   Wstrzymalo się:
 Jacek Blida  Jolanta Kopiec  Barbara Merta  Barbara Roguska
 Karol Termin