GΜSOWANIE RADNYCH


G這sowanie z Sesja Rady Miasta nr XLIII/10, odbytego dnia 28.01.2010Numer g這sowania: 1
Otwarcie Sesji. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Gra篡na Bartel  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel
 Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag  Miko豉j Wajda  Stefan Wieczorek

   Nie g這sowa這:
 Alfreda Barna      


Numer g這sowania: 2
Zmiany, uzupe軟ienia porz康ku obrad. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Alfreda Barna  Gra篡na Bartel  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉
 Adam Cebula  Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak
 Alojzy Grzesiek  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag  Karol  Termin
 Miko豉j Wajda  Stefan Wieczorek    


Numer g這sowania: 3
Zatwierdzenie protoko逝 z Sesji Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2009 r. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Alfreda Barna  Gra篡na Bartel  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉
 Adam Cebula  Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak
 Alojzy Grzesiek  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag  Karol  Termin
 Miko豉j Wajda  Stefan Wieczorek    


Numer g這sowania: 4
Podj璚ie uchwa造 w sprawie: 8/XLIII/10 uznania skargi z這穎nej przez Pana Romualda Dud - Prezesa Siemianowickiego Towarzystwa Tenisowego na dzia豉nie organu samorz康u terytorialnego Miasta Siemianowice 奸御kie, za zasadn -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 13
Przeciw: 5
Wstrzyma這 si: 4
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Alfreda Barna  Gra篡na Bartel  Jerzy  Becker  Alojzy Grzesiek
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Danuta Sobczyk  Karol  Termin  Miko豉j Wajda
 Stefan Wieczorek      

   Przeciw:
 Beata Bregu豉  Adam Cebula  Andrzej  Go軼iniak  Grzegorz Jurkiewicz
 Zbigniew Krupski      

   Wstrzymalo si:
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Stanis豉w Sontag


Numer g這sowania: 5
- skarga Pana Micha豉 Zdziejowskiego -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 20
Przeciw: 1
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Alfreda Barna  Gra篡na Bartel  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉
 Adam Cebula  Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak
 Alojzy Grzesiek  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag  Karol  Termin

   Przeciw:
 Miko豉j Wajda      

   Wstrzymalo si:
 Stefan Wieczorek      


Numer g這sowania: 6
- uchwa豉 Nr 1/XLIII/10 w sprawie: przyj璚ia informacji o stanie realizacji zada o鈍iatowych w Mie軼ie Siemianowice 奸御kie w roku szkolnym 2008/2009, w tym o wynikach sprawdzianu i egzamin闚 w szko豉ch, kt鏎ych prowadzenie nale篡 do zada w豉snych Miasta Siemianowice 奸御kie -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Alfreda Barna  Gra篡na Bartel  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉
 Adam Cebula  Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak
 Alojzy Grzesiek  Marian Jadwiszczok  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel
 Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda
 Stefan Wieczorek      


Numer g這sowania: 7
2/XLIII/10 wyra瞠nia zgody na wydzier瘸wienie na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo軼i gruntowych, po這穎nych w Siemianowicach 奸御kich stanowi帷ych cz窷ci dzia貫k oznaczonych numerami geodezyjnymi 921/22, 236/3, 461/1, 656/6, 690/1, 3881/282, 300/4, 477/1, 179/11, 161/22, 1816/6, 1590/8, dzia趾 oznaczon numerem geodezyjnym 389/6, kt鏎ej prawo w豉sno軼i w 1/3 cz窷ci posiada Gmina Miasta Siemianowice 奸御kie -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Alfreda Barna  Gra篡na Bartel  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉
 Adam Cebula  Jerzy  Dinges  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska
 Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel  Danuta Sobczyk
 Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  Stefan Wieczorek


Numer g這sowania: 8
3/XLIII/10 udzielenia zgody na przej璚ie od Skarbu Pa雟twa w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzaj帷e ustaw o samorz康zie terytorialnym i ustaw o pracownikach samorz康owych (Dz.U. 90 nr 32, poz. 191 z p騧n.zm) nieruchomo軼i obejmuj帷ej dzia趾i: 1865/277, 1938/277, 1996/277, 1997, 2893/277, 3538/18, 170/18, 3540/27, 2890/277, 1862/277, 1940/277 (KW 6680) -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Alfreda Barna  Gra篡na Bartel  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉
 Adam Cebula  Jerzy  Dinges  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel
 Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda
 Stefan Wieczorek      


Numer g這sowania: 9
4/XLIII/10 zaopiniowania projektu uchwa造 Rady Miejskiej w Bytomiu dotycz帷ej reorganizacji samodzielnego publicznego zak豉du opieki zdrowotnej pn. Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, polegaj帷ej na likwidacji Pracowni Bada Elektrofizjologicznych Narz康u Wzroku oraz Poradni Andrologicznej w Bytomiu przy ul. 疾romskiego 7 -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Alfreda Barna  Gra篡na Bartel  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉
 Adam Cebula  Jerzy  Dinges  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel
 Danuta Sobczyk  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  Stefan Wieczorek

   Wstrzymalo si:
 Stanis豉w Sontag      


Numer g這sowania: 10
5/XLIII/10 zaopiniowania projektu uchwa造 Rady Miasta Piekary 奸御kie dotycz帷ej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak豉du Opieki Zdrowotnej pn. Szpital Miejski w Piekarach 奸御kich -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Alfreda Barna  Gra篡na Bartel  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉
 Adam Cebula  Jerzy  Dinges  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Ma貪orzata Liczberska
 Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel  Danuta Sobczyk
 Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  Stefan Wieczorek

   Wstrzymalo si:
 Jerzy  Kurzawa      


Numer g這sowania: 11
7/XLIII/10 uchylenia Uchwa造 nr 494/2009 Rady Miasta Siemianowic 奸御kich z dnia 25 czerwca 2009 r. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Alfreda Barna  Gra篡na Bartel  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉
 Adam Cebula  Jerzy  Dinges  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel
 Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda
 Stefan Wieczorek      


Numer g這sowania: 12
9a/XLIII/10 - cz窷ciowej zmiany Uchwa造 nr 459/2009 Rady Miasta Siemianowic 奸御kich z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie wyra瞠nia zgody na wniesienie do Aqua-Sprint Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i z siedzib w Siemianowicach 奸御kich przy ul. 27 Stycznia 1 w formie wk豉du niepieni篹nego (aportu), prawa w豉sno軼i sieci wodoci庵owej i kanalizacyjnej oraz obiekt闚 zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Siemianowice 奸御kie. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 2
Nie g這sowalo: 2
Obecni: 21


   Za:
 Alfreda Barna  Gra篡na Bartel  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉
 Adam Cebula  Jerzy  Dinges  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Henryk Pesel
 Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda
 Stefan Wieczorek      

   Wstrzymalo si:
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska    

   Nie g這sowa這:
 Barbara Merta  Robert Myrta    


Numer g這sowania: 13
6/XLIII/10 udzielenia zgody na zawarcie umowy dzier瘸wy gruntu stanowi帷ego cz窷 dzia趾i nr 3673/293 i 3677/293 przy ul. Kapicy w Siemianowicach 奸御kich -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 3
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Alfreda Barna  Gra篡na Bartel  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉
 Adam Cebula  Jerzy  Dinges  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Grzegorz Jurkiewicz  Zbigniew Krupski  Henryk Pesel  Danuta Sobczyk
 Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  Stefan Wieczorek

   Wstrzymalo si:
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  

   Nie g這sowa這:
 Robert Myrta