GΜSOWANIE RADNYCH


G這sowanie z Sesja Rady Miasta nr XII/07, odbytego dnia 26.07.2007Numer g這sowania: 1
Przyj璚ie porz康ku obrad. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk
 Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  


Numer g這sowania: 2
Przyj璚ie porz康ku obrad. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 15
Przeciw: 5
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 3
Obecni: 23


   Za:
 Beata Bregu豉  Adam Cebula  Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa
 Andrzej  Go軼iniak  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus
 Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel
 Barbara Roguska  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  

   Przeciw:
 Alojzy Grzesiek  Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Henryk Ptasznik
 Danuta Sobczyk      

   Nie g這sowa這:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Stanis豉w Sontag  


Numer g這sowania: 3
Przyj璚ie porz康ku obrad. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 0
Przeciw: 1
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 22
Obecni: 23


   Przeciw:
 Jerzy  Becker      

   Nie g這sowa這:
 Alfreda Barna  Beata Bregu豉  Adam Cebula  Jerzy  Dinges
 Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel
 Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag
 Karol  Termin  Miko豉j Wajda    


Numer g這sowania: 4
Przyj璚ie porz康ku obrad. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 16
Przeciw: 4
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 2
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Beata Bregu豉  Adam Cebula  Jerzy  Dinges
 Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Piotr Komraus  Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Barbara Roguska  Karol  Termin  Miko豉j Wajda

   Przeciw:
 Alojzy Grzesiek  Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Henryk Ptasznik

   Wstrzymalo si:
 Jerzy  Becker      

   Nie g這sowa這:
 Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag    


Numer g這sowania: 5
Zatwierdzenie protoko逝 z Sesji Rady Miasta z dnia 21.06.2007 r. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk
 Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  


Numer g這sowania: 6
Powo豉nie Komisji Skrutacyjnej -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 3
Obecni: 23


   Za:
 Beata Bregu豉  Adam Cebula  Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa
 Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Piotr Komraus  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska
 Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel  Henryk Ptasznik
 Barbara Roguska  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  

   Wstrzymalo si:
 Stanis豉w Sontag      

   Nie g這sowa這:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Danuta Sobczyk  


Numer g這sowania: 7
Ustalenie sposobu tajnego g這sowania w sprawie odwo豉nia -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 4
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Beata Bregu豉  Adam Cebula  Jerzy  Dinges
 Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel
 Henryk Ptasznik  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  

   Nie g這sowa這:
 Jerzy  Becker  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag


Numer g這sowania: 8
Podj璚ie uchwa造 w sprawie stwierdzenia odwo豉nia radnej Danuty Sobczyk z funkcji wiceprzewodnicz帷ej Rady Miasta Siemianowic 奸御kich -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 8
Obecni: 23


   Za:
 Beata Bregu豉  Adam Cebula  Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa
 Andrzej  Go軼iniak  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus
 Zbigniew Krupski  Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel
 Barbara Roguska  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  

   Nie g這sowa這:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Alojzy Grzesiek  Jerzy  Kurzawa
 Ma貪orzata Liczberska  Henryk Ptasznik  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag


Numer g這sowania: 9
Skargi wp造waj帷e do Rady Miasta. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 2
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Alojzy Grzesiek  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski  Ma貪orzata Liczberska
 Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel  Henryk Ptasznik
 Barbara Roguska  Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda

   Wstrzymalo si:
 Andrzej  Go軼iniak      

   Nie g這sowa這:
 Jerzy  Kurzawa  Danuta Sobczyk    


Numer g這sowania: 10
Podj璚ie uchwa造 w sprawie uznania skargi pani Anny Jele na dzia豉lno嗆 Prezydenta Miasta Siemianowic 奸御kich za bezzasadn -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel
 Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag
 Karol  Termin  Miko豉j Wajda    

   Nie g這sowa這:
 Alojzy Grzesiek      


Numer g這sowania: 11
1/XII/07 - procedury uchwalania bud瞠tu miasta Siemianowic 奸御kich -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Stanis豉w Sontag
 Karol  Termin  Miko豉j Wajda    

   Nie g這sowa這:
 Danuta Sobczyk      


Numer g這sowania: 12
2/XII/07 przyj璚ia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Siemianowice 奸御kie na lata 2004 2015 -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk
 Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  


Numer g這sowania: 13
3/XII/07 przyj璚ia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Siemianowice 奸御kie na lata 2004 - 2015 -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk
 Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  


Numer g這sowania: 14
4/XII/07 przyst徙ienia do projektu pod nazw Niskoenergetyczne budynki u篡teczno軼i publicznej w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa 奸御kiego na lata 2007 - 2013 -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Jerzy  Dinges
 Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel
 Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag
 Karol  Termin  Miko豉j Wajda    

   Wstrzymalo si:
 Adam Cebula      


Numer g這sowania: 15
5/XII/07 przyst徙ienia do projektu pod nazw: Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny 軼ie磬i rowerowe drog do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym" -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk
 Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  


Numer g這sowania: 16
6/XII/07 uchylenia Uchwa造 nr 412/2004 Rady Miasta Siemianowic 奸御kich, z dnia 28 pa寮ziernika 2004 roku, w sprawie przyj璚ia regulaminu stosowania ulg w op豉tach czynszowych z tytu逝 wykonania prac modernizacyjnych lub remontowych w lokalu u篡tkowym b璠帷ym w豉sno軼i miasta Siemianowice 奸御kie lub w jego przymusowym zarz康zie -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Stanis豉w Sontag
 Karol  Termin  Miko豉j Wajda    

   Wstrzymalo si:
 Danuta Sobczyk      


Numer g這sowania: 17
7/XII/07 uchylenia Uchwa造 nr 563/2005 Rady Miasta Siemianowic 奸御kich, z dnia 23 czerwca 2005 roku, w sprawie zasad udost瘼niania lokali u篡tkowych na terenie miasta Siemianowice 奸御kie -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk
 Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  


Numer g這sowania: 18
8/XII/07 zaci庵ni璚ia po篡czki w wysoko軼i 314.387,00 z na cz窷ciowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku wraz z modernizacj centralnego ogrzewania Zespo逝 Szk馧 Nr 4 przy ul. M. D帳rowskiej 10 w Siemianowicach 奸御kich -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel
 Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag
 Karol  Termin  Miko豉j Wajda    

   Nie g這sowa這:
 Grzegorz Jurkiewicz      


Numer g這sowania: 19
9/XII/07 przyj璚ia Miejskiego Programu Przeciwdzia豉nia Narkomanii w Siemianowicach 奸御kich na lata 2007 - 2010 -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk
 Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  


Numer g這sowania: 20
10/XII/07 zatwierdzenia zmian wprowadzonych Uchwa陰 Nr 5/2007 z dnia 21.03.2007 r. Rady Spo貫cznej Samodzielnego Publicznego Zespo逝 Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach 奸御kich -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk
 Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  


Numer g這sowania: 21
11/XII/07 zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespo逝 Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach 奸御kich i wprowadzenia tekstu Jednolitego Statutu -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 2
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Robert Myrta  Henryk Pesel
 Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag
 Karol  Termin      

   Wstrzymalo si:
 Barbara Merta  Miko豉j Wajda    


Numer g這sowania: 22
12/XII/07 - nadania statutu Szkole Specjalnej Przysposabiaj帷ej do Pracy z siedzib przy ulicy My郵iwieckiej 6 w Siemianowicach 奸御kich -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk
 Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  


Numer g這sowania: 23
13/XII/07 wyra瞠nia zgody na przyj璚ie darowizny aparatury medycznej Agua Med. AM 200 o warto軼i 64.200,00 z od Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia dla Oddzia逝 Rehabilitacji Narz康u Ruchu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach 奸御kich -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Henryk Pesel
 Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag
 Karol  Termin  Miko豉j Wajda    

   Wstrzymalo si:
 Robert Myrta      


Numer g這sowania: 24
14/XII/07 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach 奸御kich za rok 2006 z uwzgl璠nieniem opinii bieg貫go rewidenta badaj帷ego bilans -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 17
Obecni: 23


   Za:
 Beata Bregu豉  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek  Zbigniew Krupski
 Ma貪orzata Liczberska  Henryk Pesel    

   Nie g這sowa這:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Adam Cebula  Jerzy  Dinges
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Ptasznik
 Barbara Roguska  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag  Karol  Termin
 Miko豉j Wajda      


Numer g這sowania: 25
14/XII/07 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach 奸御kich za rok 2006 z uwzgl璠nieniem opinii bieg貫go rewidenta badaj帷ego bilans -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 2
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Tomasz Dzierwa  Alojzy Grzesiek  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz
 Piotr Komraus  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska
 Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel  Henryk Ptasznik
 Barbara Roguska  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag  Karol  Termin

   Wstrzymalo si:
 Jerzy  Dinges      

   Nie g這sowa這:
 Andrzej  Go軼iniak  Miko豉j Wajda    


Numer g這sowania: 26
15/XII/07 przyj璚ia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Siemianowice 奸御kie na lata 2007 2012 -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 2
Nie g這sowalo: 2
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel  Barbara Roguska
 Stanis豉w Sontag  Karol  Termin  Miko豉j Wajda  

   Wstrzymalo si:
 Henryk Ptasznik  Danuta Sobczyk    

   Nie g這sowa這:
 Alojzy Grzesiek  Ma貪orzata Liczberska    


Numer g這sowania: 27
16/XII/07 powo豉nia Zespo逝 do zaopiniowania kandydat闚 na 豉wnik闚 do S康u Okr璕owego w Katowicach oraz S康u Rejonowego w Siemianowicach 奸御kich -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 13
Przeciw: 4
Wstrzyma這 si: 5
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 23


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Adam Cebula  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Henryk Ptasznik
 Barbara Roguska  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag  Karol  Termin
 Miko豉j Wajda      

   Przeciw:
 Jerzy  Dinges  Andrzej  Go軼iniak  Piotr Komraus  Barbara Merta

   Wstrzymalo si:
 Beata Bregu豉  Tomasz Dzierwa  Grzegorz Jurkiewicz  Robert Myrta
 Henryk Pesel      

   Nie g這sowa這:
 Ma貪orzata Liczberska      


Numer g這sowania: 28
16/XII/07 powo豉nia Zespo逝 do zaopiniowania kandydat闚 na 豉wnik闚 do S康u Okr璕owego w Katowicach oraz S康u Rejonowego w Siemianowicach 奸御kich -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzyma這 si: 2
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 22


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Alojzy Grzesiek  Marian Jadwiszczok
 Piotr Komraus  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk
 Stanis豉w Sontag  Miko豉j Wajda    

   Przeciw:
 Andrzej  Go軼iniak      

   Wstrzymalo si:
 Barbara Merta  Robert Myrta    

   Nie g這sowa這:
 Grzegorz Jurkiewicz      


Numer g這sowania: 29
17/XII/07 - zmian bud瞠tu miasta na 2007 rok -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 4
Nie g這sowalo: 2
Obecni: 22


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Barbara Roguska  Stanis豉w Sontag  Miko豉j Wajda

   Wstrzymalo si:
 Alojzy Grzesiek  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Henryk Ptasznik

   Nie g這sowa這:
 Ma貪orzata Liczberska  Danuta Sobczyk    


Numer g這sowania: 30
18/XII/07 - wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Siemianowice 奸御kie do Zgromadzenia G鏎no郵御kiego Zwi您ku Metropolitalnego w siedzib w Katowicach -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 8
Obecni: 21


   Za:
 Beata Bregu豉  Adam Cebula  Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa
 Andrzej  Go軼iniak  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Robert Myrta  Henryk Pesel  Stanis豉w Sontag  Miko豉j Wajda

   Wstrzymalo si:
 Henryk Ptasznik      

   Nie g這sowa這:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Alojzy Grzesiek  Jerzy  Kurzawa
 Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk


Numer g這sowania: 31
Sprawy informacyjne. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Barbara Roguska  Danuta Sobczyk
 Stanis豉w Sontag  Miko豉j Wajda