GΜSOWANIE RADNYCH


G這sowanie z Sesja Rady Miasta nr VII/07, odbytego dnia 22.02.2007Numer g這sowania: 1
Przyj璚ie porz康ku obrad. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Alfreda Barna  Beata Bregu豉  Adam Cebula  Jerzy  Dinges
 Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel
 Henryk Ptasznik  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag  Miko豉j Wajda


Numer g這sowania: 2
Przyj璚ie porz康ku obrad. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Alfreda Barna  Beata Bregu豉  Adam Cebula  Jerzy  Dinges
 Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel
 Henryk Ptasznik  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag  Miko豉j Wajda


Numer g這sowania: 3
Zatwierdzenie protoko逝 z Sesji Rady Miasta z dnia 9.02.2007 r. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Alfreda Barna  Beata Bregu豉  Adam Cebula  Jerzy  Dinges
 Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel
 Henryk Ptasznik  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag  Miko豉j Wajda


Numer g這sowania: 4
Skargi wp造waj帷e do Rady Miasta. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Barbara Merta  Robert Myrta  Henryk Pesel
 Henryk Ptasznik  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag  Miko豉j Wajda

   Nie g這sowa這:
 Ma貪orzata Liczberska      


Numer g這sowania: 5
1/VII/07 cz窷ciowej zmiany Uchwa造 Nr 621/2005 Rady Miasta Siemianowic 奸御kich z dnia 27 pa寮ziernika 2005 roku w sprawie ustalenia stawek op豉ty targowej, ustalenia inkasent闚, wysoko軼i wynagrodzenia za inkaso oraz przyj璚ia regulaminu targowisk miejskich -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Stanis豉w Sontag  Miko豉j Wajda

   Nie g這sowa這:
 Danuta Sobczyk      


Numer g這sowania: 6
2/VII/07 wyboru delegata do Zgromadzenia Og鏊nego Zwi您ku Miast Polskich -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Stanis豉w Sontag  Miko豉j Wajda

   Nie g這sowa這:
 Danuta Sobczyk      


Numer g這sowania: 7
3/VII/07 okre郵enia wysoko軼i oraz szczeg馧owych warunk闚 wyp豉cania dodatk闚 do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczeg馧owych warunk闚 obliczania i wyp豉cania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora幡ych zast瘼stw nauczycieli zatrudnionych w szko豉ch i plac闚kach prowadzonych przez miasto Siemianowice 奸御kie oraz podwy窺zenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szko豉ch i plac闚kach prowadzonych przez Miasto Siemianowice 奸御kie -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag
 Miko豉j Wajda      


Numer g這sowania: 8
4/VII/07 likwidacji jednostki organizacyjnej Zesp馧 Obs逝gi Finansowo Ksi璕owej Plac闚ek O鈍iatowych z siedzib w Siemianowicach 奸御kich przy ul. 1-go Maja 1 A -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 11
Przeciw: 6
Wstrzyma這 si: 4
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Adam Cebula  Tomasz Dzierwa
 Andrzej  Go軼iniak  Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Barbara Merta
 Henryk Pesel  Stanis豉w Sontag  Miko豉j Wajda  

   Przeciw:
 Alojzy Grzesiek  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska
 Henryk Ptasznik  Danuta Sobczyk    

   Wstrzymalo si:
 Beata Bregu豉  Jerzy  Dinges  Piotr Komraus  Robert Myrta


Numer g這sowania: 9
5/VII/07 - nadania nazwy Sosnowa ulicy, zlokalizowanej w rejonie ul. Wiejskiej oraz nazwania Poranna drogi przebiegaj帷ej r闚nolegle do ul. Wiejskiej -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 16
Przeciw: 2
Wstrzyma這 si: 2
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula  Jerzy  Dinges
 Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek  Marian Jadwiszczok
 Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski  Jerzy  Kurzawa
 Barbara Merta  Henryk Ptasznik  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag

   Przeciw:
 Robert Myrta  Miko豉j Wajda    

   Wstrzymalo si:
 Ma貪orzata Liczberska  Henryk Pesel    

   Nie g這sowa這:
 Alfreda Barna      


Numer g這sowania: 10
6/VII/07 nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Siemianowicach 奸御kich, Plac Wolno軼i 2/4 -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag
 Miko豉j Wajda      


Numer g這sowania: 11
7/VII/07 - utworzenia Publicznego Zak豉du Opieki Zdrowotnej pod nazw 秦obek Miejski w Siemianowicach 奸御kich z siedzib przy ulicy Zgrzebnioka 36 oraz nadania statutu 秦obkowi Miejskiemu -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag  Miko豉j Wajda

   Wstrzymalo si:
 Henryk Ptasznik      


Numer g這sowania: 12
8/VII/07 - cz窷ciowej zmiany Uchwa造 nr 766/2006 Rady Miasta Siemianowic 奸御kich z dnia 12 pa寮ziernika 2006 r. w sprawie cz窷ciowej zmiany Uchwa造 nr 673/2006 Rady Miasta Siemianowic 奸御kich z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia Zwi您ku Mi璠zygminnego pn. "G鏎no郵御ki Zwi您ek Metropolitalny" z siedzib w Katowicach -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag
 Miko豉j Wajda      


Numer g這sowania: 13
9/VII/07 - cz窷ciowej zmiany uchwa造 nr 28/2007 Rady Miasta Siemianowic 奸御kich z dnia 25 stycznia 2007 r. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Alfreda Barna  Jerzy  Becker  Beata Bregu豉  Adam Cebula
 Jerzy  Dinges  Tomasz Dzierwa  Andrzej  Go軼iniak  Alojzy Grzesiek
 Marian Jadwiszczok  Grzegorz Jurkiewicz  Piotr Komraus  Zbigniew Krupski
 Jerzy  Kurzawa  Ma貪orzata Liczberska  Barbara Merta  Robert Myrta
 Henryk Pesel  Henryk Ptasznik  Danuta Sobczyk  Stanis豉w Sontag
 Miko豉j Wajda