GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z XLIII Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 26.03.2018Numer głosowania: 1
28/XLIII/2018 - wyrażenia zgody na odst
ąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr .... usytuowanego w budynku przy ulicy Wyzwolenia ...... - głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jerzy Kurzawa

 

 

 Numer głosowania: 2
29/XLIII/2018 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego przy ulicy Okrężnej ... w Siemianowicach Śląskich –
głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 3
30/XLIII/2018 - wyrażenia zgody na odstąpienie od ż
ądania zwrotu części bonifikaty w kwocie 3.796,72 zł, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ....usytuowanego w budynku przy ulicy Wolności .... w Siemianowicach Śląskich – głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 4
31/XLIII/2018 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lok
alu mieszkalnego nr .... usytuowanego w budynku przy ulicy Akacjowej ... w Siemianowicach Śląskich – głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 5
32/XLIII/2018 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Kruczkowskiego ....(obecnie Andersa) w Siemianowicach Śląskich –
głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 6
3
3/XLIII/2018 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Klonowej w Siemianowicach Śląskich – głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 7
34/XLIII/2018 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ul.Sikorskiego ..... w Siemianowicach Śląskich –
głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o ww. projekt uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 8
35/XLIII/2018 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Topolowej ...w Siemianowicach Śląskich –
głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 9
36/XLIII/2018 - wyrażenia zgody na odstąpienie od ż
ądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr .... usytuowanego w budynku przy ulicy Fojkisa ... w Siemianowicach Śląskich – głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu uchwały /WYCOFANA/
Radni głosowali następująco:  
Za: 4
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 Grzegorz  Mól

 Paweł Siegel


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Matczak

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 


   Wstrzymalo się:

 Adam Cebula

 Jerzy Kurzawa

 Jan Nycz

 Wojciech OkońNumer głosowania: 10
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 8 lutego
2018 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 Numer głosowania: 11
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 8 marca 2018 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Przeciw:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Małgorzata Gościniak

 

 

 Numer głosowania: 12
1/XLIII/2018 ­ przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Siemianowice Śląskie w 2017 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 13
2/XLIII/2018 ­ ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Siemianowice Śląskie. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 Grzegorz  Mól

 

 Numer głosowania: 14
3/XLIII/2018 ­ przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie w 2017 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 Grzegorz  Mól

 

 Numer głosowania: 15
4/XLIII/2018 ­ zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a Miastem Katowice w sprawie realizacji zadania publicznego ­ organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii właściwej dla wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze „Betania” w Katowicach, dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 Grzegorz  Mól

 

 Numer głosowania: 16
5/XLIII/2018 ­ podziału Miasta Siemianowice Śląskie na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Siemianowic Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 

 


   Wstrzymalo się:

 Adam Cebula

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Okoń

 Leszek WinkowskiNumer głosowania: 17
6/XLIII/2018 ­ przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w 2017 roku oraz potrzeb związanych z realizacji tych zadań -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 18
7/XLIII/2018 ­ przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 19
8/XLIII/2018 - przyjęcia Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2018-2020 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 20
9/XLIII/2018 ­ określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2018 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 21
10/XLIII/2018 ­ uchylenia Uchwały Nr 143/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej z późn.zm. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Wojciech Okoń

 

 

 Numer głosowania: 22
11/XLIII/2018 ­ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemianowice Śląskie w 2018 roku -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 23
12/XLIII/2018 ­ częściowej zmiany uchwały Nr 536/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Siemianowice Śląskie na lata 2018-2022 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 24
13/XLIII/2018 ­ wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr 7 usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Górniczej, stanowiącej działkę nr 53-2998/78 o pow.997 m2, zapisanej w księdze wieczystej... z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnej do tego garażu -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 25
14/XLIII/2018 ­ częściowej zmiany Uchwały nr 396/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego na nieruchomościach położonych w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulic Wyzwolenia i Towarowej, stanowiących działki geodezyjne nr 33-794/1, 33-606/312, 33-607/311,33-608/310, 33-609/309, 33-610/309, 33-856/1, 33-858/1, 33-690/1, 33-656/6, 33-855/1, 33-657/6 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 Grzegorz  Mól

 

 Numer głosowania: 26
15/XLIII/2018 ­ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Jana Matejki, Bartosza Głowackiego oraz Fitznerów w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 Grzegorz  Mól

 

 Numer głosowania: 27
16/XLIII/2018 ­ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Mysłowickiej na granicy z miastem Katowice w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 Grzegorz  Mól

 

 Numer głosowania: 28
17/XLIII/2018 ­ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Okrężnej...w Siemianowicach Śląskich –
głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Tomasza Dzierwy o ogłoszenie 3 minutowej przerwy
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Henryk Pesel

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 29
17/XLIII/2018 ­ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Okrężnej...w Siemianowicach Śląskich –
głosowanie nad skierowaniem ww. projektu uchwały do Komisji Polityki Społecznej - celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 30
1
8/XLIII/2018 ­ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Powstańców...w Siemianowicach Śląskich – głosowanie nad skierowaniem ww. projektu uchwały do Komisji Polityki Społecznej - celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   
Za:

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jerzy Becker

 Jacek Guzy

 

 Numer głosowania: 31
1
9/XLIII/2018 ­ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Zielonej...w Siemianowicach Śląskich – głosowanie nad skierowaniem ww. projektu uchwały do Komisji Finansowo-Budżetowej – celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 Wojciech Okoń

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 32
20/XLIII/2018 ­ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ...usytuowanego w budynku przy ulicy Emilii Plater ... w Siemianowicach Śląskich –
głosowanie nad przekazaniem ww. projektu uchwały do Komisji Finansowo-Budżetowej – celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 Wojciech Okoń

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 33
21/XLIII/2018 ­ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Zielonej... w Siemianowicach Śląskich –
głosowanie nad skierowaniem ww.projektu uchwały do Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji – celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 Jerzy Kurzawa

 

 Numer głosowania: 34
22/XLIII/2018 ­ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Akacjowej..... w Siemianowicach Śląskich –
głosowanie nad skierowaniem ww. projektu uchwały do Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji - celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 35
23/XLIII/2018 ­ powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Szkolnej 2 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 36
24/XLIII/2018 - likwidacji Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich z siedzibą przy ul. Przyja
źni 28 w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Przeciw:

 Grzegorz Jurkiewicz

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 Wojciech Okoń

 Paweł Siegel

 

 

 Numer głosowania: 37
25/XLIII/2018 - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 38
26/XLIII/2018 - zmian budżetu miasta na 2018 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 Numer głosowania: 39
27a /XLIII/2018 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 –
z autopoprawką
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jerzy Becker

 

 

 Numer głosowania: 40
28/XLIII/2018 - wyrażenia zgody na odst
ąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr .... usytuowanego w budynku przy ulicy Wyzwolenia ...... -
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 3
Obecni: 18


   
Za:

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 


   Wstrzymalo się:

 Adam Cebula

 Wojciech Okoń

 

 


   Nie głosowało:

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Numer głosowania: 41
29/XLIII/2018 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego przy ulicy Okrężnej ... w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   
Za:

 Tomasz Dzierwa

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 


   Wstrzymalo się:

 Adam Cebula

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 Barbara Patyk-Płuciennik

 

 Numer głosowania: 42
30/XLIII/2018 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty w kwocie 3.796,72 udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Wolności... w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Tomasz Dzierwa

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Gościniak

 

 


   Wstrzymalo się:

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Numer głosowania: 43
31/XLIII/2018 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lok
alu mieszkalnego nr .... usytuowanego w budynku przy ulicy Akacjowej ... w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Tomasz Dzierwa

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Gościniak

 

 


   Wstrzymalo się:

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Numer głosowania: 44
32/XLIII/2018 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Kruczkowskiego ....(obecnie Andersa) w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Tomasz Dzierwa

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Gościniak

 

 


   Wstrzymalo się:

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Numer głosowania: 45
33/XLIII/2018 - - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr... usytuowanego w budynku przy ulicy Klonowej... w Siemianowicach Śląskich
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Tomasz Dzierwa

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 


   Wstrzymalo się:

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

Numer głosowania: 46
34/XLIII/2018 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ul.Sikorskiego ..... w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Tomasz Dzierwa

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 


   Wstrzymalo się:

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Wojciech Okoń

 Marek OmelanNumer głosowania: 47
35/XLIII/2018 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Topolowej ...w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Tomasz Dzierwa

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 


   Wstrzymalo się:

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Wojciech Okoń

 Marek OmelanNumer głosowania: 48
Sprawy informacyjne. -
głosowanie nad oddelegowaniem Pana Henryka Pesela oraz Pana Wojciecha Matczaka jako przedstawicieli Rady Miasta do Komisji przyznającej środki w PFRON
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Wojciech Matczak

 

 

 


H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice