GΜSOWANIE RADNYCHG這sowanie z XLI Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 08.02.2018Numer g這sowania: 1
Zmiany, uzupe軟ienia porz鉅ku obrad
o projekt uchwa造 27/XLI/2018 - czciowej zmiany uchwa造 nr 318/2016 Rady Miasta Siemianowic l零kich z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie przyj璚ia ,, Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Siemianowice l零kie na lata 2016-2022'' z pn. zm.
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 2
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 


   Nie g這sowa這:

 Ma貪orzata Borecka

 Jerzy Kurzawa

 

 Numer g這sowania: 2
Zatwierdzenie protoko逝 z Sesji Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2017r.
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek


   Wstrzymalo si:

 Ma貪orzata Borecka

 

 

 Numer g這sowania: 3
Zatwierdzenie protoko逝 z Sesji Rady Miasta z dnia 15 stycznia 2018r. -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 


   Wstrzymalo si:

 Ma貪orzata Gociniak

 

 

 


   Nie g這sowa這:

 Jan Nycz

 

 

 Numer g這sowania: 4
Zatwierdzenie protoko逝 z Sesji Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2017r. oraz 15 stycznia 2018r. -
g這sowanie pr鏏ne
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 1
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 16
Obecni: 17


   
Za:

 Jan Nycz

 

 

 


   Nie g這sowa這:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan WieczorekNumer g這sowania: 5
1/XLI/2018 ­
– czciowej zmiany uchwa造 Rady Miasta Siemianowic l零kich nr 183/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porz鉅ku na terenie Miasta Siemianowice l零kie (Dz. Urz. Woj. l. z 2016r., poz. 1465).
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek


   Nie g這sowa這:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer g這sowania: 6
2/XLI/2018 ­ czciowej zmiany uchwa造 Rady Miasta Siemianowic l零kich nr 184/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie szczeg馧owego sposobu i zakresu wiadczenia us逝g w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych od w豉cicieli nieruchomoci i zagospodarowania tych odpad闚 w zamian za uiszczon przez w豉ciciela nieruchomoci op豉t za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. l. z 2016r., poz. 1466) -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek


   Nie g這sowa這:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer g這sowania: 7
3a/XLI/2018 ­ przyj璚ia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Siemianowice l零kie na lata 2018-2022 -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 

 

 Numer g這sowania: 8
4/XLI/2018 ­ zasad udzielenia dotacji celowych ze rodk闚 bud瞠tu miasta Siemianowice l零kie na wybrane przedsi瞝zi璚ia dotycz鉍e ochrony rodowiska
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 

 

 Numer g這sowania: 9
5/XLI/2018 ­ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po這穎nego pomi璠zy ulic Marcina Wato造 a zlikwidowan kolej w零kotorow w Siemianowicach l零kich
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek


   Nie g這sowa這:

 Jerzy Kurzawa

 

 

 Numer g這sowania: 10
6/XLI/2018 ­ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po這穎nego przy ulicy Henryka Krupanka oraz Alei Spacerowej w Siemianowicach l零kich -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 

 

 Numer g這sowania: 11
26/XLI/2018 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po zlikwidowanej kolei piaskowej po這穎nego w rejonie ul. Rozowjowej w Siemianowicach l零kich -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 

 

 Numer g這sowania: 12
7/XLI/2018 ­ powo豉nia komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespo逝 Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach l零kich przy ul. Szkolnej 2 -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 

 

 Numer g這sowania: 13
Uchylenie uchwa造 26/XLI/2018 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po zlikwidowanej kolei piaskowej po這穎nego w rejonie ul. Rozowjowej w Siemianowicach l零kich -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek


   Nie g這sowa這:

 Ma貪orzata Gociniak

 

 

 
Numer g這sowania: 14
26/XLI/2018 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po zlikwidowanej kolei piaskowej po這穎nego w rejonie ul. Rozowjowej w Siemianowicach l零kich -
uwagi
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 


   Wstrzymalo si:

 Beata Bregu豉

 

 

 


   Nie g這sowa這:

 Grzegorz  M鏊

 

 

 Numer g這sowania: 15
26/XLI/2018 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po zlikwidowanej kolei piaskowej po這穎nego w rejonie ul. Rozowjowej w Siemianowicach l零kich -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek


   Nie g這sowa這:

 Grzegorz  M鏊

 

 

 Numer g這sowania: 16
Uchylenie uchwa造 7/XLI/2018 ­ powo豉nia komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespo逝 Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach l零kich przy ul. Szkolnej 2
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 17


   
Za:

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 


   Wstrzymalo si:

 Grzegorz  M鏊

 

 

 


   Nie g這sowa這:

 Jerzy Becker

 

 

 Numer g這sowania: 17
8/XLI/2018 ­ zamiaru likwidacji Gimnazujm nr 2 im. Powsta鎍闚 l零kich z siedzib przy ul. Przyjani 28 w Siemianowicach l零kich -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 2
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 


   Wstrzymalo si:

 Jacek Guzy

 Wojciech Oko

 

 Numer g這sowania: 18
9/XLI/2018 ­ okrelenia wysokoci op豉t za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczni闚 obj皻ych wychowaniem przedszkolnym do ko鎍a roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt鏎ym ko鎍z 6 lat, w prowadzonych przez gmin Siemianowice l零kie publicznych przedszkolach i oddzia豉ch przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczaj鉍ym wymiar zaj耩, o kt鏎ym mowa w art.13 ust. 1 pkt 2 ustawy ­ Prawo Owiatowe -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 

 

 Numer g這sowania: 19
10/XLI/2018 ­ czciowej zmiany Uchwa造 nr 540/2014 Rady Miasta Siemianowic l零kich z dnia 30 padziernika 2014r. w sprawie okrelenia zasad rodzaj闚 wiadcze przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szk馧 i plac闚ek, dla kt鏎ych organem prowadz鉍ym jest miasto Siemianowice l零kie oraz warunk闚 i sposobu ich przyznawania -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 

 

 Numer g這sowania: 20
7/XLI/2018 ­ powo豉nia komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespo逝 Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach l零kich przy ul. Szkolnej 2 –
wyb鏎 Przewodnicz鉍ego Komisji
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek


   Nie g這sowa這:

 Jerzy Kurzawa

 

 

 

Numer g這sowania: 21
11/XLI/2018 ­ okrelenia kryteri闚 przyj璚ia dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddzia堯w przedszkolnych w publicznych szko豉ch podstawowych, dla kt鏎ych organem prowadz鉍ym jest gmina Siemianowice l零kie, na drugim etapie post瘼owania rekrutacyjnego, przyznania ka盥emu kryterium okrelonej liczby punkt闚 oraz okrelenia dokument闚 niezb璠nych do potwierdzenia tych kryteri闚 -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 16


   
Za:

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 


   Nie g這sowa這:

 Jerzy Kurzawa

 

 

 Numer g這sowania: 22
12/XLI/2018 ­ okrelenia kryteri闚 przyj璚ia kandydat闚 do klas I publicznych szk馧 podstawowych, dla kt鏎ych organem prowadz鉍ym jest gmina Siemianowice l零kie, zamieszka造ch poza obwodami tych szk馧, po przeprowadzeniu post瘼owa rekrutacyjnych, je瞠li dana publiczna szko豉 podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, przyznania -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 2
Obecni: 16


   
Za:

 Ma貪orzata Borecka

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 

 


   Nie g這sowa這:

 Beata Bregu豉

 Marek Omelan

 

 Numer g這sowania: 23
13/XLI/2018 ­ czciowej zmiany Uchwa造 nr 598/2005 Rady Miasta Siemianowic l零kich z dnia 29 wrzenia 2005r. w sprawie okrelenia zasad udzielania i rozmiaru zni瞠k tygodniowego obowi頊kowego wymiaru godzin zaj耩 dydaktycznych, wychowawczych i opieku鎍zych dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pe軟i鉍ym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz nauczycielom, kt鏎zy obowi頊ki kierownicze pe軟i w zast瘼stwie nauczyciela, kt鏎emu powierzono stanowisko kierownicze, zatrudnionym w szko豉ch i plac闚kach, dla kt鏎ych organem prowadz鉍ym jest miasto Siemianowice l零kie -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek


   Nie g這sowa這:

 Beata Bregu豉

 

 

 Numer g這sowania: 24
14/XLI/2018 ­ podzia逝 rodk闚 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szko豉ch i plac闚kach, prowadzonych przez miasto Siemianowice l零kie, maksymalnej kwoty dofinansowania op豉t za kszta販enie pobierane przez szko造 wy窺ze i zak豉dy kszta販enia nauczycieli, specjalnoci i form kszta販enia obj皻ych dofinansowaniem w roku 2018 -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek


   Nie g這sowa這:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer g這sowania: 25
15/XLI/2018 ­ wyra瞠nia zgody na odst雷ienie od 蕨dania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzeda篡 lokalu mieszkalnego nr ....... usytuowanego w budynku przy ulicy Wyzwolenia …..... w Siemianowicach l零kich,
17/XLI/2018 - wyra瞠nia zgody na odst雷ienie od 蕨dania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzeda篡 lokalu mieszkalnego nr …....... usytuowanego w budynku przy ulicy Okr篹nej …........... w Siemianowicach l零kich przekazanie projektu uchwa do Komisji Rewizyjnej
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 2
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 


   Wstrzymalo si:

 Jacek Guzy

 Grzegorz  M鏊

 

 
Numer g這sowania: 26
16/XLI/2018 ­ wyra瞠nia zgody na odst雷ienie od 蕨dania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzeda篡 lokalu mieszkalnego nr ....... usytuowanego w budynku przy ulicy Fojkisa ........... w Siemianowicach l零kich -
przekazanie projektu uchwa造 do Komisji Polityki Spo貫cznej
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 2
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 


   Wstrzymalo si:

 Jerzy Becker

 Grzegorz  M鏊

 

 Numer g這sowania: 27
18/XLI/2018 ­ wyra瞠nia zgody na odst雷ienie od 蕨dania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzeda篡 lokalu mieszkalnego nr ....... usytuowanego w budynku przy ulicy Kruczkowskiego (obecnie Andersa) ........... w Siemianowicach l零kich,
19/XLI/2018 – wyra瞠nia zgody na odst雷ienie od 蕨dania zwrotu bonifikaty w kwocie 3.796,72 z, udzielonej przy sprzeda篡 lokalu mieszkalnego nr …....... usytuowanego w budynku przy ulicy Wolnoci …........... w Siemianowicach l零kich, 20/XLI/2018 – wyra瞠nia zgody na odst雷ienie od 蕨dania zwrotu po這wy bonifikaty, udzielonej przy sprzeda篡 lokalu mieszkalnego nr …....... usytuowanego w budynku przy ulicy Akacjowej …........... w Siemianowicach l零kich - przekazanie projektu uchwa do Komisji Finansowo-Bud瞠towej
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 3
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 

 


   Wstrzymalo si:

 Jacek Guzy

 Grzegorz  M鏊

 Wojciech Oko

 Numer g這sowania: 28
21/XLI/2018 ­ wyra瞠nia zgody na odst雷ienie od 蕨dania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzeda篡 lokalu mieszkalnego nr ....... usytuowanego w budynku przy ulicy Klonowej ........... w Siemianowicach l零kich,
22/XLI/2018 – wyra瞠nia zgody na odst雷ienie od 蕨dania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzeda篡 lokalu mieszkalnego nr …....... usytuowanego w budynku przy ulicy Sikorskiego …........... w Siemianowicach l零kich, 23/XLI/2018 – wyra瞠nia zgody na odst雷ienie od 蕨dania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzeda篡 lokalu mieszkalnego nr …....... usytuowanego w budynku przy ulicy Topolowej …........... w Siemianowicach l零kich - przekazanie projektu uchwa do Komisji Rozowju Miasta
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 2
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 


   Wstrzymalo si:

 Jacek Guzy

 Grzegorz  M鏊

 

 

Numer g這sowania: 29
24a/XLI/2018 ­ zmian bud瞠tu miasta na 2018 rok
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk


   Wstrzymalo si:

 Jan Wieczorek

 

 

 Numer g這sowania: 30
25a/XLI/2018 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk


   Wstrzymalo si:

 Jan Wieczorek

 

 

 Numer g這sowania: 31
27/XLI/2018 - czciowej zmiany uchwa造 nr 318/2016 Rady Miasta Siemianowic l零kich z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Siemianowice l零kie na lata 2016-2022" z pn. zm.
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 

 

 Numer g這sowania: 32
Sprawy informacyjne.
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 10
Obecni: 16


   
Za:

 Marcin Janota

 Grzegorz  M鏊

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 

 


   Nie g這sowa這:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Henryk Pesel

 

 Numer g這sowania: 33
Sprawy informacyjne -
Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego za rok 2017
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 16


   
Za:

 Jerzy Becker

 Ma貪orzata Borecka

 Beata Bregu豉

 Adam Cebula

 Ma貪orzata Gociniak

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek


H.E.R. Syst幦 c A.S.Partner, s.r.o., Koice