GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z XXXIX Sesja Rady Miasta , odbytego dnia 18.12.2017Numer głosowania: 1
13/XXXIX/2017 -
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ….... usytuowanego w budynku przy ulicy Okrężnej …...... w Siemianowicach Śląskich- głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o w/w projekt uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Nie głosowało:

 Jerzy Kurzawa

 

 

 Numer głosowania: 2
14/XXXIX/2017 -
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Akacjowej ….. w Siemianowicach Śląskich - głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o w/w projekt uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek WinkowskiNumer głosowania: 3
15/XXXIX/2017 - wyrażenia zgody na odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Śląskiej...... w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek WinkowskiNumer głosowania: 4
16/XXXIX/2017 w sprawie nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek WinkowskiNumer głosowania: 5
17/XXXIX/2017- ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Pana Rafała Piecha -
- głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o w/w projekt uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek WinkowskiNumer głosowania: 6
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 listopada 2017 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek WinkowskiNumer głosowania: 7
1a/XXXIX/2017 - uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Przeciw:

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 

 Numer głosowania: 8
2a/XXXIX/2017 - uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Przeciw:

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 

 Numer głosowania: 9
16/XXXIX/2017 w sprawie nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Wojciech Okoń

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Nie głosowało:

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 

 Numer głosowania: 10
3/XXXIX/2017 - zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części wybudowanych przed 1945 rokiem i położonych na terenie miasta Siemianowice Śląskie, w których wykonano remont elewacji frontowej lub remont elewacji frontowej wraz z remontem dachu
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Wojciech Okoń

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Nie głosowało:

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 

 Numer głosowania: 11
4/XXXIX/2017 - przyjęcia programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie na rok 2018 pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)"
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 12
5/XXXIX/2017 - przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 13
6/XXXIX/2017 - udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie,
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 Grzegorz  Mól

 Wojciech Okoń

 Paweł Siegel

 

 

 Numer głosowania: 14
7/XXXIX/2017 - częściowej zmiany Uchwały Nr 359/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: „szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 15
8/XXXIX/2017 -
częściowej zmiany Uchwały nr 217/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 16
9/XXXIX/2017 ­ wyrażenia zamiaru likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych z siedzibą przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 17
10/XXXIX/2017 ­ częściowej zmiany Uchwały nr 66/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 18
11/XXXIX/2017 ­ utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w formie opiekuńczej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 19
12b/XXXIX/2017- zmian budżetu miasta na 2017 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 20
13/XXXIX/2017 ­ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ….... usytuowanego w budynku przy ulicy Okrężnej …...... w Siemianowicach Śląskich-

Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 7
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Tomasz Dzierwa

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Wojciech Okoń

 Paweł Siegel

 

 


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Henryk Pesel


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 21
14/XXXIX/2017 ­ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Akacjowej ….. w Siemianowicach Śląskich
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 9
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Tomasz Dzierwa

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Wojciech Okoń

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Grzegorz Jurkiewicz


   Wstrzymalo się:

 Beata Breguła

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Józef Kogut

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Jan Wieczorek

 

 

 Numer głosowania: 22
15/XXXIX/2017 - wyrażenia zgody na odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Śląskiej...... w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 12
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Tomasz Dzierwa

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Wojciech Okoń

 Paweł Siegel

 

 


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 


   Wstrzymalo się:

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek WinkowskiNumer głosowania: 23
17/XXXIX/2017 - ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Pana Rafała Piecha
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 24
Głosowanie nad przyjęciem
terminarza obrad Rady Miasta na rok 2018
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   
Za:

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Nie głosowało:

 Jerzy Becker

 

 

 Numer głosowania: 25
Głosowanie nad przyjęciem planu
pracy Rady Miasta na 2018 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 26
Głosowanie nad przyjęciem terminarza
posiedzeń Komisji Rewizyjnej i plan pracy na 2018 r -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 27
Głosowanie nad przyjęciem terminarza
posiedzeń Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji i plan pracy na 2018 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 28
Głosowanie nad przyjęciem terminarza
posiedzeń Komisji Finansowo-Budżetowej i plan pracy na 2018 r -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Nie głosowało:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 Numer głosowania: 29
Głosowanie nad przyjęciem terminarza
posiedzeń Komisji Polityki Społecznej i plan pracy na 2018 r -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice