GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z XXXVII Sesja Rady Miasta , odbytego dnia 26.10.2017Numer głosowania: 1
12/XXXVII/2017 -
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej …. w Siemianowicach Śląskich głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu uchwały – głosowanie nieważne
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Nie głosowało:

 Józef Kogut

 

 

 Numer głosowania: 2
12/XXXVII/2017 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej …. w Siemianowicach Śląskich
głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu uchwały – głosowanie próbne
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 20
Obecni: 21


   
Za:

 Małgorzata Borecka

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek WinkowskiNumer głosowania: 3
12/XXXVII/2017 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej …. w Siemianowicach Śląskich
głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu uchwały – głosowanie próbne
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 20
Obecni: 21


   
Za:

 Józef Kogut

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek WinkowskiNumer głosowania: 4
12/XXXVII/2017 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej …. w Siemianowicach Śląskich
głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 5
13/XXXVII/ 2017 -
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr …. usytuowanego w budynku przy ulicy Kruczej …. w Siemianowicach Śląskich - głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o ww. projekt uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Nie głosowało:

 Jerzy Kurzawa

 

 

 Numer głosowania: 6
14/XXXVII/2017 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Krasińskiego ... w Siemianowicach Śląskich
- głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o ww. projekt uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 7
15/XXXVII/ 2017 -wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr …. usytuowanego w budynku przy ulicy Wyzwolenia ….. w Siemianowicach Śląskich - głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o ww. projekt uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 8
Zatwierdzenie protokołu
z Sesji Rady Miasta z dnia 28 września 2017 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Małgorzata Borecka

 

 

 Numer głosowania: 9
Zatwierdzenie protokołu
z Sesji Rady Miasta z dnia 9.10.2017 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 Marcin Janota

 

 Numer głosowania: 10
Skargi wpływające do Rady Miasta. - głosowanie nad przekazaniem skargi na Prezydenta Miasta do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 11
Skargi wpływające do Rady Miasta. - głosowanie nad przekazaniem skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich
do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 12
1a/XXXVII/2017 ­
uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia gminy Siemianowice Śląskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 13
2a/XXXVII/2017 ­ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Obwodowej w Siemianowicach -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 14
3a/XXXVII/2017 ­
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Dworskiej i Al. Spacerowej w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 15
4a/XXXVII/2017 ­ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice
w Siemianowicach Śląskich-
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 16
5a/XXXVII/2017 ­
wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr 37 usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rej. ul. Sikorskiego, stanowiącej działkę nr 35-387/10 o pow. 1631 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1I/00007343/5 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnej do tego garażu -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 17
6a/XXXVII/2017 ­
wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr 8 usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Leśnej, stanowiącej działki nr 56-828/9 i 56-1030/293 o łącznej pow. 2413 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1I/00007345/9 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnej do tego garażu -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 18
7/XXXVII/2017 ­
wyrażenia woli zawarcia umowy partnerskiej w ramach wspólnej realizacji projektu ,,E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ­ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 19
8/XXXVII/2017 ­
wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania oraz przystąpienie do realizacji projektu pn.: ,, Zieleń Miejska – naturalne bogactwo miasta Siemianowice Śląskie '' realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego-
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 20
9
a/XXXVII/2017 ­ zmian budżetu miasta na 2017 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 21
10
a/XXXVII/2017 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 22
Głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Wojciecha Okonia dot. zakończenia dyskusji i przejścia do głosowania.-
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Małgorzata Borecka

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Przeciw:

 Beata Breguła

 Tomasz Dzierwa

 Wojciech Matczak

 Paweł Siegel


   Wstrzymalo się:

 Jerzy Becker

 Jacek Guzy

 Józef Kogut

 Numer głosowania: 23
11/XXXVII/2017 - wyrażenia woli budowy cmentarza komunalnego na terenie Gminy Siemianowice Śląskie -
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Wojciech Okoń

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 


   Przeciw:

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Józef Kogut

 Marek Omelan

 Paweł Siegel

 Jan Wieczorek


   Wstrzymalo się:

 Małgorzata Borecka

 Tomasz Dzierwa

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Henryk Pesel

 

 

 Numer głosowania: 24
12
a/XXXVII/2017 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej …. w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 6
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Marek Omelan


   Wstrzymalo się:

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Jacek Guzy

 Wojciech Okoń

 Henryk Pesel

 Jan Wieczorek

 

 Numer głosowania: 25
13
a/XXXVII/ 2017 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr …. usytuowanego w budynku przy ulicy Kruczej …. w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 7
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 


   Wstrzymalo się:

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Jacek Guzy

 Wojciech Matczak

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Jan Wieczorek

 Numer głosowania: 26
14
a/XXXVII/2017 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Krasińskiego ... w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 7
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   
Za:

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Paweł Siegel

 


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Józef Kogut

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Jan Wieczorek


   Wstrzymalo się:

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 


   Nie głosowało:

 Grzegorz Jurkiewicz

 

 

 Numer głosowania: 27
15
a/XXXVII/ 2017 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr …. usytuowanego w budynku przy ulicy Wyzwolenia ….. w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 8
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Paweł Siegel

 


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Józef Kogut

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Jan Wieczorek


   Wstrzymalo się:

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Jacek Guzy

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Urbańczyk

 Leszek WinkowskiNumer głosowania: 28
Głosowanie nad wytypowaniem Radnych do Zespołu dot. zmian sieci szkół publicznych - Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 

 

 


H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice