GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z V Sesja RM Siemianowice Śląskie, odbytego dnia 07.02.2019Numer głosowania: 1
Punkt numer: 2.
Zmiana, uzupełnienie porządku obrad. - głosowanie na uzupełnieniem porządku obrad o punkt „Interpelacje i zapytania Radnych”
Radni głosowali następująco: 
Za: 5
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 13
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Tomasz  Nowara

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 

 

 


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jan Nycz

 Anna Zasada-Chorab


   Wstrzymało się:

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 

 Numer głosowania: 2
Punkt numer: 3.
1/V/2019 - zmian budżetu miasta na 2019 rok.
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 

 Numer głosowania: 3
Punkt numer: 3.
2/V/2019 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 

 Numer głosowania: 4
Punkt numer: 3.
głosowanie nad
przekazaniem do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji projektu uchwały nr 3/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty w kwocie 77.313,40 zł udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ….. usytuowanego w budynku przy ulicy Fojkisa …... w Siemianowicach Śląskich
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 

 Numer głosowania: 5
Punkt numer: 3.
4/V/2019 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty w kwocie 89.776,20 zł udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr …. usytuowanego w budynku przy ulicy Kasztanowej …... w Siemianowicach Śląskich.
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 


   Wstrzymało się:

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Numer głosowania: 6
Punkt numer: 3.
5/V/2019- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej działką geodezyjną nr 11-1357/380 o powierzchni 36375 m2, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Brynickiej 27 oraz położonych na niej budynków: byłej tuczarni o powierzchni użytkowej 690 m2 i budynku administracyjnego o powierzchni użytkowej 50 m2, z przeznaczeniem na działalność sportowo-rekreacyjną -
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 

 Numer głosowania: 7
Punkt numer: 3.
6/V/2019 ­ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. ks. Jana Kapicy, stanowiącej własność Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonej numerem geodezyjnym 21-4870/293 o powierzchni 11 873 m2 dla której założona jest księga wieczysta KA1I/00007301/9 -
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 

 

 


   Wstrzymało się:

 Łukasz Rosicki

 

 

 Numer głosowania: 8
Punkt numer: 3.
7/V/2019 ­ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Bohaterów Westerplatte, stanowiącej własność Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 53-4056/44 o powierzchni 4 750m2 dla której założona jest księga wieczysta KA 1I/00008454/3, 53-4058/61 o powierzchni 2 651m2 dla której założona jest księga wieczysta KA 1I/00003540/8 -
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 

 Numer głosowania: 9
Punkt numer: 4.
Skargi wpływające do Rady Miasta. - głosowanie nad przekazaniem skargi do Prezydenta Miasta
zgodnie z właściwością, celem rozpatrzenia.
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 

 

 


   Nie głosowało:

 Marek Omelan

 

 

 Numer głosowania: 10
Punkt numer: 5.
Sprawy informacyjne. -
głosowanie nad odwołaniem Sesji Rady Miasta w dniu 21.02 2019r.
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab


   Wstrzymało się:

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 

 
Numer głosowania: 11
Punkt numer: 5.
Sprawy informacyjne. -
głosowanie nad zmianą w terminarzu Sesji Rady Miasta, zmiana terminu z 28.03.2019r. na 14.03.2019r.
Radni głosowali następująco: 
Za: 10
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 9
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Łukasz Rosicki

 Anna Zasada-Chorab

 

 


   Przeciw:

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Paweł Siegel

 


   Wstrzymało się:

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Tomasz  Nowara

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 

 Numer głosowania: 12
Punkt numer: 5.
Sprawy informacyjne. -
głosowanie nad zmianą w terminarzu Komisji Polityki Społecznej, zmiana terminu posiedzenia w dniu 21.03.2019r. na 13.03.2019r.
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 2
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 

 


   Wstrzymało się:

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 

 


   Nie głosowało:

 Marek Omelan

 Alicja Piech

 

 Numer głosowania: 13
Punkt numer: 5.
Sprawy informacyjne. -
głosowanie nad zmianą w terminarzu Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji, zmiana terminu posiedzenia w dniu 25.03.2019r. na 11.03.2019r.
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 


   Wstrzymało się:

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 

 


   Nie głosowało:

 Wojciech Matczak

 

 

 Numer głosowania: 14
Punkt numer: 5.
Sprawy informacyjne. -
głosowanie nad zmianą w terminarzu Komisji Finansowo-Budżetowej, zmiana terminu posiedzenia w dniu 20.03.2019r. na 12.03.2019r.
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 


   Wstrzymało się:

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 

 


   Nie głosowało:

 Karina Siwiec-Magielnicka

 

 

 Numer głosowania: 15
Punkt numer: 5.
Sprawy informacyjne. -
głosowanie nad zmianą w terminarzu Komisji Rewizyjnej, zmiana terminu posiedzenia w dniu 20.03.2019r. na 13.03.2019r.
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab


   Wstrzymało się:

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 

 Numer głosowania: 16
Punkt numer: 5.
Sprawy informacyjne. -
głosowanie nad terminem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 07.03.2019r.
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab


   Wstrzymało się:

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 

 


Oficialne przedstawicielstwo na polskę: MARSA Warszawa - www.hersystem.eu

H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice