GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z XI Sesja RM Siemianowic Śląskich, odbytego dnia 26.09.2019Numer głosowania: 1
Punkt numer: 2.
Głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o projekt uchwały nr 7/XI/2019 w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok -
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 2
Punkt numer: 2.
Głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o projekt uchwały nr 8/XI/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029
-
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 3
Punkt numer: 3.
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2019 r.
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 4
Punkt numer: 5.
Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta. -
głosowanie nad skierowaniem pisma mieszkańca Siemianowic Śląskich do Prezydenta Miasta, celem przygotowania stosownych regulacji związanych z tematem czystości i wizerunku naszego miasta
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 

 

 


   Wstrzymało się:

 Andrzej Gościniak

 

 

 


   Nie głosowało:

 Danuta Sobczyk

 

 

 Numer głosowania: 5
Punkt numer: 7.
1/XI/2019 ­ częściowej zmiany Uchwały nr 419/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2013 -
Radni głosowali następująco: 
Za: 16
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab


   Przeciw:

 Łukasz Rosicki

 Danuta Sobczyk

 

 


   Wstrzymało się:

 Marek Urbańczyk

 

 

 Numer głosowania: 6
Punkt numer: 7.
2/XI/2019 ­ wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu -
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 7
Punkt numer: 7.
3/XI/2019 ­ przystąpienia Miasta Siemianowice Śląskie do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich -
Radni głosowali następująco: 
Za: 14
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Matczak

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 

 


   Przeciw:

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka


   Wstrzymało się:

 Adam Cebula

 Grzegorz Mól

 

 Numer głosowania: 8
Punkt numer: 7.
4/XI/2019 ­ częściowej zmiany uchwały nr 424/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Siemianowice Śląskie, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe -
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-ChorabNumer głosowania: 9
Punkt numer: 7.
5/XI/2019 - wyrażenia zgody na udzielenie publicznym szkołom podstawowym, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych -
Radni głosowali następująco: 
Za: 16
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Jan Nycz

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura


   Przeciw:

 Adam Cebula

 Grzegorz Jurkiewicz

 Marek Omelan

 


   Wstrzymało się:

 Anna Zasada-Chorab

 

 

 Numer głosowania: 10
Punkt numer: 7.
6/XI/2019 - nadania nazwy ulicy Skalna -
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-ChorabNumer głosowania: 11
Punkt numer: 7.
7/XI/2019 - zmian budżetu miasta na 2019 rok -
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 

 


   Wstrzymało się:

 Małgorzata Gościniak

 

 

 


   Nie głosowało:

 Danuta Sobczyk

 

 

 Numer głosowania: 12
Punkt numer: 7.
8/XI/2019 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 -
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 


   Nie głosowało:

 Danuta Sobczyk

 

 

 Numer głosowania: 13
Punkt numer: 8.
Sprawy informacyjne. -
głosowanie nad kandydaturami Pana Grzegorza Jurkiewicza i Bartosza Wańczury, jako członków Komisji konkursowej opiniującej oferty organizowania posiłków dla podopiecznych ośrodka
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 


   Wstrzymało się:

 Andrzej Gościniak

 

 

 


Oficialne przedstawicielstwo na polskę: MARSA Warszawa - www.hersystem.eu

H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice