GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z VIII Sesja RM Siemianowice Śląskie, odbytego dnia 23.05.2019Numer głosowania: 1
Punkt numer: 2.
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. -
głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 9/VIII/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy oświetlenia oraz wydłużenia godzin otwarcia boiska na osiedlu bańgów
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 Numer głosowania: 2
Punkt numer: 3.
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 14 marca 2019 roku –
głosowanie nad zatwierdzeniem części protokołu obrad sesji z dnia 14 marca 2019 r, dotyczącego fragmentu „W dalszej części Przewodniczący udzielił głosu Radnemu RM Panu Andrzejowi Gościniakowi, który poprosił o dodatkowe wyjaśnienia na temat sporządzenia dokumentów dot. diety Radnego za grudzień 2018.”
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 


   Nie głosowało:

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-MagielnickaNumer głosowania: 3
Punkt numer: 3.
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 14 marca 2019 roku -
głosowanie nad zatwierdzeniem części protokołu obrad sesji z dnia 14 marca 2019 r dotyczącą głosowania nad projektem uchwały 18/VI/2019 wraz z autopoprawką
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 


   Nie głosowało:

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-MagielnickaNumer głosowania: 4
Punkt numer: 3.
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 14 marca 2019 roku -
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 


   Przeciw:

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-MagielnickaNumer głosowania: 5
Punkt numer: 3.
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2019 roku. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 


   Przeciw:

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-MagielnickaNumer głosowania: 6
Punkt numer: 5.
9/VIII/2019 - rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy oświetlenia oraz wydłużenia godzin otwarcia boiska na osiedlu bańgów -
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 Numer głosowania: 7
Punkt numer: 7.
1/VIII/2019 ­ przyjęcia informacji nt.: „Analiza korzyści i kosztów po przystąpieniu Siemianowic Śląskich do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 

 


   Wstrzymało się:

 Łukasz Rosicki

 

 

 Numer głosowania: 8
Punkt numer: 8.
2b/VIII/2019 ­ uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie” -
głosowanie nad sposobem głosowania niezatwierdzonych przez Prezydenta Miasta uwag.
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 Numer głosowania: 9
Punkt numer: 8.
2b/VIII/2019 ­ uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie” -
głosowanie nad niezatwierdzonymi przez Prezydenta Miasta uwagami.
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 Numer głosowania: 10
Punkt numer: 8.
2b/VIII/2019 ­ uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie” -
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 Numer głosowania: 11
Punkt numer: 8.
3/VIII/2019 ­ wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie ­ ETAP 3” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 -
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 

 


   Nie głosowało:

 Danuta Sobczyk

 

 

 Numer głosowania: 12
Punkt numer: 8.
4/VIII/2019 ­ zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie, a Miastem Katowice w sprawie realizacji zadania publicznego ­ organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii przez Ligę Muzułmańską w Oddziale Śląskim Ligii Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie -
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 Numer głosowania: 13
Punkt numer: 8.
5/VIII/2019 ­ przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich za 2018 rok -
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 Numer głosowania: 14
Punkt numer: 8.
6/VIII/2019 ­ przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Siemianowice Śląskie za rok 2018 -
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 Numer głosowania: 15
Punkt numer: 8.
7/VIII/2019 ­ zmian budżetu miasta na 2019 r. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 Numer głosowania: 16
Punkt numer: 8.
8/VIII/2019 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 


Oficialne przedstawicielstwo na polskę: MARSA Warszawa - www.hersystem.eu

H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice