GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z XIV Sesja RM Siemianowic Śląskich, odbytego dnia 21.11.2019Numer głosowania: 1
Punkt numer: 2.
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. -
głosowanie nad wycofaniem projektu uchwały nr 5/XIV/2019 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Mysłowickiej na granicy z miastem Katowice w Siemianowicach Śląskich z porządku obrad.
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 Numer głosowania: 2
Punkt numer: 3.
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 24 października 2019 r. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 


   Wstrzymało się:

 Jan Nycz

 

 

 Numer głosowania: 3
Punkt numer: 6.
1/XIV/2019 ­ przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Siemianowice Śląskie za rok szkolny 2018/2019 -
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 

 


   Wstrzymało się:

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 

 Numer głosowania: 4
Punkt numer: 7.
2/XIV/2019 ­ ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Siemianowice Śląskie na 2020 rok -
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Numer głosowania: 5
Punkt numer: 7.
3/XIV/2019 ­ przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 -
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Numer głosowania: 6
Punkt numer: 7.
4/XIV/2019 ­ częściowej zmiany uchwały Nr 57/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 14 marca 2019r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2019 -
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 


Oficialne przedstawicielstwo na polskę: MARSA Warszawa - www.hersystem.eu

H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice