GΜSOWANIE RADNYCHG這sowanie z LI Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 15.11.2018Numer g這sowania: 1
Punkt numer: 2.
Zmiany, uzupe軟ienia porz鉅ku obrad. - g這sowanie nad uzupe軟ieniem porz鉅ku obrad o projekt uchwa造 nr 6/LI/2018 w sprawie wymaga, jakie powinien spe軟ia projekt bud瞠tu obywatelskiego Miasta Siemianowice l零kie
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer g這sowania: 2
Punkt numer: 2.
Zmiany, uzupe軟ienia porz鉅ku obrad. - g這sowanie nad uzupe軟ieniem porz鉅ku obrad o projekt uchwa造 nr 7/LI/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy - Przedsi瑿iorc闚
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer g這sowania: 3
Punkt numer: 2.
Zmiany, uzupe軟ienia porz鉅ku obrad. - g這sowanie nad uzupe軟ieniem porz鉅ku obrad o projekt uchwa造 nr 8/LI/2018 w sprawie szczeg馧owego trybu umarzania nale積oci pieni篹nych z tytu逝 nieop豉conego czynszu z tytu逝 najmu lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i socjalnych stanowi鉍ych w豉sno Gminy (Miasta) Siemianowice l零kie
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer g這sowania: 4
Punkt numer: 2.
Zmiany, uzupe軟ienia porz鉅ku obrad. - g這sowanie nad uzupe軟ieniem porz鉅ku obrad o projekt uchwa造 nr 9/LI/2018 w sprawie okrelenia warunk闚 udzielenia bonifikaty i wysokoci stawki procentowej tej bonifikaty przy zbywaniu nieruchomoci gruntowych b鉅 ich czci stanowi鉍ych w豉sno Gminy Miasta Siemianowice l零kie, w trybie bezprzetargowym na popraw zagospodarowania nieruchomoci przyleg貫j przeznaczonej b鉅 wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, dla os鏏 fizycznych
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer g這sowania: 5
Punkt numer: 2.
Zmiany, uzupe軟ienia porz鉅ku obrad. - g這sowanie nad uzupe軟ieniem porz鉅ku obrad o projekt uchwa造 nr 10/LI/2018 w sprawie zmian bud瞠tu miasta na 2018 rok
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer g這sowania: 6
Punkt numer: 2.
Zmiany, uzupe軟ienia porz鉅ku obrad. - g這sowanie nad uzupe軟ieniem porz鉅ku obrad o projekt uchwa造 nr 11/LI/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer g這sowania: 7
Punkt numer: 2.
Zmiany, uzupe軟ienia porz鉅ku obrad. - g這sowanie nad uzupe軟ieniem porz鉅ku obrad o projekt uchwa造 nr 12/LI/2018 w sprawie uznania skargi na Dyrektora Zespo逝 Szk馧 Sportowych w Siemianowicach l零kich, za bezzasadn
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzyma這 si:

 Marcin Janota

 

 

 Numer g這sowania: 8
Punkt numer: 2.
Zmiany, uzupe軟ienia porz鉅ku obrad. - g這sowanie nad uzupe軟ieniem porz鉅ku obrad o projekt uchwa造 nr 13/LI/2018 w sprawie wyra瞠nia sprzeciwu wobec planowanych inwestycji mieszkaniowych w bezporednim s零iedztwie Parku l零kiego
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzyma這 si:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer g這sowania: 9
Punkt numer: 3.
Zatwierdzenie protoko逝 z Sesji Rady Miasta z dnia 25 padziernika 2018 r. -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer g這sowania: 10
Punkt numer: 6.

Skargi wp造waj鉍e do Rady Miasta

Podj璚ie uchwa造– 12/LI/2018 w sprawie uznania skargi na Dyrektora Zespo逝 Szk馧 Sportowych w Siemianowicach l零kich, za bezzasadn

Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 3
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Leszek Winkowski

 


   Wstrzyma這 si:

 Marcin Janota

 Pawe Siegel

 Jan Wieczorek

 Numer g這sowania: 11
Punkt numer: 6.
Skargi wp造waj鉍e do Rady Miasta. -
g這sowanie nad przekazaniem skargi na Dyrektor Szko造 Podstawowej nr 11 w Siemianowicach l零kich do Komisji Skarg, Wniosk闚 i Petycji Rady Miasta nowej kadencji celem rozpatrzenia
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer g這sowania: 12
Punkt numer:
7.
Podj璚ie uchwa
y Nr 13/LI/2018 w sprawie – wyra瞠nia sprzeciwu wobec planowanych inwestycji mieszkaniowych w bezporednim s零iedztwie Parku l零kiego
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer g這sowania: 13
Punkt numer:
8.
1/LI/2018 ­ przyj璚ia informacji o stanie realizacji zada owiatowych miasta Siemianowice l零kie za rok szkolny 2017/2018. -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzyma這 si:

 Wojciech Oko

 

 

 Numer g這sowania: 14
Punkt numer:
9.
2/LI/2018 ­ czciowej zmiany Uchwa造 nr 370/2017 Rady Miasta Siemianowic l零kich z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz鉍ych w sk豉d mieszkaniowego zasobu Gminy Siemianowice l零kie -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 2
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Leszek Winkowski

 


   Wstrzyma這 si:

 Wojciech Oko

 Jan Wieczorek

 

 


   Nie g這sowa這:

 Jerzy Becker

 

 

 Numer g這sowania: 15
Punkt numer:
9.
3/LI/2018 ­ czciowej zmiany uchwa造 Rady Miasta Siemianowic l零kich z dnia 23 czerwca 2016 r. nr 247/2016 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Stra篡 Miejskiej w Siemianowicach l零kich (z pn.zm). -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzyma這 si:

 Wojciech Oko

 

 

 Numer g這sowania: 16
Punkt numer:
9.
4a/LI/2018 ­ ustalenia rozk豉du godzin pracy aptek og鏊nodost瘼nych dzia豉j鉍ych na terenie miasta Siemianowice l零kie na 2019 rok -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzyma這 si:

 Wojciech Oko

 

 

 Numer g這sowania: 17
Punkt numer:
9.
5a/LI/2018 ­ przyj璚ia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ciek闚 na terenie Miasta Siemianowice l零kie –
g這sowanie nad skierowaniem wymienionego projektu uchwa造 do komisji Rady Miasta celem ponownego przeanalizowania
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 5
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzyma這 si:

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Wojciech Oko

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 

 

 Numer g這sowania: 18
Punkt numer:
9.
6/LI/2018 - wymaga, jakie powinien spe軟ia projekt bud瞠tu obywatelskiego Miasta Siemianowice l零kie - wraz z autopoprawk
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 2
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Leszek Winkowski

 


   Wstrzyma這 si:

 Wojciech Oko

 Jan Wieczorek

 

 Numer g這sowania: 19
Punkt numer:
9.
7/LI/2018 - nadania nazwy ulicy - Przedsi瑿iorc闚 -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 2
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Leszek Winkowski

 

 


   Wstrzyma這 si:

 Wojciech Oko

 Jan Wieczorek

 

 


   Nie g這sowa這:

 J霩ef Kogut

 

 

 Numer g這sowania: 20
Punkt numer:
9.
8/LI/2018 - szczeg馧owego trybu umarzania nale積oci pieni篹nych powsta造ch z tytu逝 nieop豉conego czynszu z tytu逝 najmu lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i socjalnych stanowi鉍ych w豉sno Gminy (Miasta) Siemianowice l零kie -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 2
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Leszek Winkowski

 


   Wstrzyma這 si:

 Wojciech Oko

 Jan Wieczorek

 

 Numer g這sowania: 21
Punkt numer:
9.
9/LI/2018 - okrelenia warunk闚 udzielenia bonifikaty i wysokoci stawki procentowej tej bonifikaty przy zbywaniu nieruchomoci gruntowych b鉅 ich czci stanowi鉍ych w豉sno Gminy Miasta Siemianowice l零kie, w trybie bezprzetargowym na popraw zagospodarowania nieruchomoci przyleg貫j przeznaczonej b鉅 wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, dla os鏏 fizycznych -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 2
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Leszek Winkowski

 


   Wstrzyma這 si:

 Wojciech Oko

 Jan Wieczorek

 

 Numer g這sowania: 22
Punkt numer:
9.
10/LI/2018 - zmian bud瞠tu miasta na 2018 rok -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 3
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Leszek Winkowski

 

 


   Wstrzyma這 si:

 Wojciech Oko

 Pawe Siegel

 Jan Wieczorek

 Numer g這sowania: 23
Punkt numer:
9.
11/LI/2018 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 -
Radni g這sowali nast瘼uj鉍o: 
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 3
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Matczak

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-P逝ciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Leszek Winkowski

 

 


   Wstrzyma這 si:

 Wojciech Oko

 Pawe Siegel

 Jan Wieczorek

 


Oficialne przedstawicielstwo na polsk: MARSA Warszawa - www.hersystem.eu

H.E.R. Syst幦 c A.S.Partner, s.r.o., Koice