GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z VI Sesja RM Siemianowice Śląskie, odbytego dnia 14.03.2019Numer głosowania: 1
Punkt numer: 2.
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad
projektu uchwały nr 19/VI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty w kwocie 77.313,40 zł udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku ….. przy ulicy Fojkisa ….. w Siemianowicach Śląskich
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 

 Numer głosowania: 2
Punkt numer: 2.
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad
projektu uchwały nr 20/VI/2019 w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 

 Numer głosowania: 3
Punkt numer: 2.
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad. - głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad
projektu uchwały nr 21/VI/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 

 Numer głosowania: 4
Punkt numer: 3.
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 24 stycznia 2019 roku. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 

 Numer głosowania: 5
Punkt numer: 3.
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 07 lutego 2019 roku. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 

 Numer głosowania: 6
Punkt numer: 5.
głosowanie nad przekazaniem petycji w sprawie oświetlenia wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 16 do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia.
Radni głosowali następująco: 

Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 

 Numer głosowania: 7
Punkt numer: 6.
1/VI/2019 ­ przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich za rok 2018 -
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   
Za:

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura


   Nie głosowało:

 Jerzy Becker

 

 

 Numer głosowania: 8
Punkt numer: 6.
2/VI/2019­ przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Siemianowice Śląskie w 2018 roku -
Radni głosowali następująco: 
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 9
Punkt numer: 6.
3/VI/2019 ­ przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa w mieście Siemianowice Śląskie za 2018 rok -
Radni głosowali następująco: 
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 10
Punkt numer: 6.
4/VI/2019 ­ przekazania w 2019 roku środków finansowych dla Policji -
Radni głosowali następująco: 
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 11
Punkt numer: 6.
13/VI/2019 ­ przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Siemianowice Śląskie -
Radni głosowali następująco: 
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 12
Punkt numer: 6.
14/VI/2019 ­ uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Siemianowickich AQUA-SPRINT sp. z o.o. na okres czerwiec 2019 ­ czerwiec 2022 na terenie miasta Siemianowice Śląskie -
Radni głosowali następująco: 
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 13
Punkt numer: 6.
15/VI/2019 ­ przyjęcia informacji o działalności oświatowej z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wynikających z reformy oświaty, sytuacji demograficznej w mieście i jej wpływie na edukację w Siemianowicach Śląskich, efektywności nauczania a poziomie finansowania oświaty -
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 


   Przeciw:

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-MagielnickaNumer głosowania: 14
Punkt numer: 6.
16/VI/2019 ­ przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie w 2018r. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 

 


   Wstrzymało się:

 Łukasz Rosicki

 

 

 Numer głosowania: 15
Punkt numer: 6.
17/VI/2019 ­ podziału środków na dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez miasto Siemianowice Śląskie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, objętych dofinansowaniem w roku 2019 -
Radni głosowali następująco: 
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 16
Punkt numer: 6.
5/VI/2019 ­ przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w 2018 roku oraz potrzeb związanych z realizacją tych zadań -
Radni głosowali następująco: 
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 17
Punkt numer: 6.
6/VI/2019 ­ przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie za 2018 rok -
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 

 


   Nie głosowało:

 Marek Urbańczyk

 

 

 Numer głosowania: 18
Punkt numer: 6.
7/VI/2019 ­ przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Siemianowice Śląskie na lata 2019-2020 -
Radni głosowali następująco: 
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 19
Punkt numer: 6.
8/VI/2019 ­ przyjęcia informacji dot. oceny zagrożenia powodziowego miasta Siemianowice Śląskie za rok 2018 -
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 

 


   Nie głosowało:

 Adam Cebula

 

 

 Numer głosowania: 20
Punkt numer: 6.
9/VI/2019 ­ określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2019 -
Radni głosowali następująco: 
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 21
Punkt numer: 6.
10/VI/2019 ­ przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Jana Matejki, Bartosza Głowackiego oraz Fitznerów w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab


   Wstrzymało się:

 Łukasz Rosicki

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Numer głosowania: 22
Punkt numer: 6.
11/VI/2019 ­ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemianowice Śląskie w 2019 roku -
Radni głosowali następująco: 
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 

 


   Nie głosowało:

 Karina Siwiec-Magielnicka

 

 

 Numer głosowania: 23
Punkt numer: 6.
12/VI/2019 ­ określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacji miejskiej, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siemianowice Śląskie -
Radni głosowali następująco: 
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 24
Punkt numer: 6.
18a/VI/2019 ­ ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Siemianowic Śląskich. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 4
Przeciw: 19
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Paweł Siegel

 Karina Siwiec-Magielnicka


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 Numer głosowania: 25
Punkt numer: 6.
19/VI/2019 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty w kwocie 77.313,40 zł udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... usytuowanego w budynku przy ulicy Fojkisa ... w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Beata Gałecka

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Paweł Siegel

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 Anna Zasada-Chorab

 

 

 


   Przeciw:

 Andrzej Gościniak

 

 

 


   Wstrzymało się:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Grzegorz Mól

 Karina Siwiec-Magielnicka

 

 

 Numer głosowania: 26
Punkt numer: 6.
20/VI/2019 ­ zmian budżetu miasta na rok 2019 -
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Marcin Janota

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 


   Wstrzymało się:

 Małgorzata Gościniak

 Paweł Siegel

 

 Numer głosowania: 27
Punkt numer: 6.
21/VI/2019 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 -
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Gałecka

 Andrzej Gościniak

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Grzegorz Mól

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 


   Wstrzymało się:

 Paweł Siegel

 

 

 


   Nie głosowało:

 Adam Cebula

 

 

 Numer głosowania: 28
Punkt numer: 7.
Sprawy informacyjne. -
głosowanie nad kandydaturą Radnego Wojciecha Matczaka do pracy w komisji opiniowania wniosków o przyznanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Beata Gałecka

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Aleksandra Krążek

 Wojciech Matczak

 Tomasz  Nowara

 Jan Nycz

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Alicja Piech

 Bartłomiej Pieczykolan

 Łukasz Rosicki

 Karina Siwiec-Magielnicka

 Danuta Sobczyk

 Marek Urbańczyk

 Bartosz Wańczura

 

 

 


   Wstrzymało się:

 Andrzej Gościniak

 

 

 


   Nie głosowało:

 Grzegorz Mól

 

 

 


Oficialne przedstawicielstwo na polskę: MARSA Warszawa - www.hersystem.eu

H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice